Mirjam Tuominen i urval 2

Typ

samlingsverk
Klicka här om du vill veta mer om författaren och om författarens övriga verk.

Beskrivning

Ett urval av Mirjam Tuominens produktion utges i tre volymer. Del I-II omfattar noveller och essäer från 30- och 40-talet, bland annat betraktelseboken Besk brygd. Del III omfattar Mirjam Tuominens 50- och 60-talsproduktion, även dikter ur de opublicerade manuskripten Jesus Kristus Lyra och Ave Maria. Urvalet har gjorts av Tuva Korsström, Inga-Britt Wik och Birgitta Boucht.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

Det outgrungliga leendet

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

199

Språk