Poeter om poeter

Typ

essäer, samlingar

Beskrivning

Tolv finlandssvenska poeter sammanstrålar med en kollega i essäns form. Claes Andersson skriver om Diana Bredenberg, Ralf Andtbacka om Erik Granvik, Birgitta Boucht om Inga-Britt Wik, Thomas Brunell om Eva-Stina Byggmästar, Tomas Mikael Bäck om Agneta Enckell, Bosse Hellsten om R.R. Eklund, Carina Karlsson om Matilda Södergran, Sven-Erik Klinkmann om Tomas Mikael Bäck, Bodil Lindfors om Henrika Ringbom, Ulrika Nielsen om Catharina Gripenberg, Oscar Rossi om Ralf Andtbacka och Gungerd Wikholm om Tua Forsström.

Redaktörer är Ralf Andtbacka, Catharina Gripenberg och Metha Skog.

(Ellips)

- - -

Innehåll:


Det förlorade Barnomskriget - om Diana Bredenbergs poesi / Claes Andersson
Att skriva sin tillgörighet - om språk, plats och minne i Erik Granviks dikter / Ralf Andtbacka
"Det är det skrivna livet jag älskar" - minnen av Inga-Britt Wik / Birgitta Boucht
Byggmästardalen och den glada exilpoesin / Thomas Brunell
Promenader med Agneta / Tomas Mikael Bäck
En drömmande tjänstemans geografi - tankar kring det österbottniska i R.R. Eklunds författarskap / Bosse Hellsten
Styckningsschema - en betraktelse över Matilda Södergrans poesi / Carina Karlsson
"Alla år passerar i din blinking." Anteckningar om Tomas Mikael Bäcks Vasadiktning / Sven-Erik Klinkmann
"jag är rätt effektiv / och bräcklig som skalet kring ett ägg" - en essä om Henrika Ringboms författarskap / Bodil Lindfors
Synes ha överlevt - en ingång i Catharina Gripenbergs författarskap / Ulrika Nielsen
När vallarna rämnar sköljs vi över av syndafloden - om(kring) Ralf Andtbackas poetiska praxis / Oscar Rossi
Att återbörda fiskarna till vattnet - associativa tankar om Tua Forsströms dikter / Gungerd Wikholm.
Uppgifter om originalutgåvan av verket samt den första översatta utgåvan på svenska och/eller finska. Här visas också uppgifter om eventuella nyöversättningar och ibland även uppgifter om översättningar till andra språk än finska och svenska.

utgivningar

Undertitel

[12 essäer]

Första publikation

ja

Utgivningstid

Sidantal

155

Förlag

Språk