Hugo Bergroth-priset

Beskrivning

Hugo Bergroth-sällskapet har prisbelönat språkligt medvetna personer sedan år 1993.

Hugo Bergroth-priset ges till någon som i sin verksamhet har bidragit till Hugo Bergroth-sällskapets syften och i Hugo Bergroths anda till en ökad kunskap om betydelsen av en god, tydlig och väl använd svenska. Pristagarna har representerat myndigheter, företag, kulturliv, medier och forskning.

https://www.hugobergroth.fi/sprakpris/

Pristagarna

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår