You are here

Hoffman, Yvonne

Laddning av bildfilen
Photograph information
Bild: Charlotta Boucht

 
 
Namn
Hoffman, Yvonne
Födelseort
Hemort eller -orter
Utbildning eller examen
Upphovsmannens språk
Nationalitet
Annan upphovsman, t.ex. redaktör, förordet skrivet av...
Författarens egna ord
Ända sedan jag var liten har jag tyckt om att hitta på historier. När jag lärde mig skriva, började jag författa böcker, men ofta blev det bara börjor. Jag skrev två eller tre kapitel och sedan blev det inget mera. Jag undrade hur man orkade skriva en tjock bok.
Det dröjde länge innan jag skrev en hel bok, men det betydde inte att jag lät bli att skriva. Jag har alltid skrivit dagbok och jag skriver fortfarande mycket brev. Ganska tidigt började jag också skriva i tidningar, det var dikter eller kåserier eller bokanmälningar.
Allt det där var bra träning för mig. 1977 kom min första bok ut, Johan 7 år, och efter det har jag skrivit en bok ungefär vartannat år. Det har hela tiden varit böcker för barn och ungdomar, det tycker jag är roligast att skriva. Jag har också varit med om att ge ut läseböcker, och jag har skrivit sångerna till två minimusikaler.
Samtidigt har jag jobbat som lärare. Först var jag lärare i franska och svenska i Borgå och senare i Vasa. Den längsta tiden, ända till 1998, har jag undervisat i svenska vid Vasa universitet.
Jag har haft förmånen att bo på olika platser i Finland. Helsingfors var min skolstad och i Borgå bodde jag mina första år som vuxen. Längs har jag vistats i Österbotten, men allt oftare har jag också befunnit mig i Åboland. Och somrarna tillbringar jag alltid i Lappvik på hangö udd, där sex generationer har tittat ut över havet genom fönstren i den gröna villan.
Jag tycker mycket om att resa. Jag har mött känguruer i Australien, jag har ätit med pinnar i Hong Kong, jag har råkat ut för spöken i Skottland och jag har följt vikingarnas spår på Orkneyöarna.
Det är spännande att se nya landskap och att träffa nya människor och att höra främmande språk. Men ännu viktigare märker jag att det är att ha ett ställe där man känner sig hemma. Olika människor känner sig hemma på olika sätt. För mig betyder det att jag får tala mitt eget språk.
Jag skriver gärna om historiska / närhistoriska miljöer (vikingatid, början av 1900-talet, andra världskriget) som sedda ur vår synvinkel kan få oss att fundera över vår egen tid : vad har funnits här förut? Vad är lika, vad har ändrats? Hur blev vi dem vi är idag?
Det kan verka onödigt att skriva böcker på svenska i Finland, eftersom det i Sverige årligen publiceras över 1000 böcker för barn och ungdom. Finlandssvenska läsare har tillgång till hela den svenska bokutgivningen - men de har också rätt att få läsa om sig själva, om sin egen omgivning och om sina rötter. När vi vet vem vi är och varifrån vi kommer, är det lättare att ge sig ut och erövra världen.
Biografiska uppgifter
Yvonne Hoffman (f. 1941) är filosofie magister i nordiska språk och franska. Hon arbetade som universitetslektor fram till 1997. Hon har haft flera förtroendeuppdrag, bland annat har hon varit medlem av Statens litteraturkommision (1995–97) och styrelsemedlem i Finska barnboksinstitutet (SNI) (1994–2003) och i Finlands Svenska Författareförening (FSF) (1987–92), där hon också fungerade som vice ordförande (2000–2006). Hoffman är känd för sina barn- och ungdomsböcker, och en del av hennes böcker finns översatta till finska och danska. Förutom prosa har Hoffman skrivit och redigerat läroböcker för låg- och mellanstadiet. Därtill har hon skrivit dramatik för barn och ungdom. Hon tilldelades Hugo Bergroth-priset 1999 och Statens litteraturpris för barn- och ungdomskultur 2003. /Källa: Schildts Förlag

styrelsemedlem i Finlands svenska författareförening 1987-92, 2001 -, Svenska Österbottens litteraturförening 1980-92, Finlands barnboksinstitut 1994-, medlem av Statens litteraturkommision 1995-97 och Konstkommisionen för Vasa län 1983-88. Har läst in dagstidningar och böcker för synskadade sedan 1974

studier: FM vid Helsingfors universitet i nordiska språk och franska

hobbyn: böcker, berättande, språk, spökhistorier och orientering

prisbelönt av Finlands Svenska Litteratursällskap för Härliga tomater, 1983. Erhöll Tauno Karilas pris för Härliga tomater på finska, 1985, Statspriset för barnkultur 2003
Mera uppgifter om författarens verk
Barn- och ungdomsböcker:

Johan 7 år (Schildts, 1977)

Jag tycker inte om spindlar (Schildts, 1979)

Härliga tomater (Schildts, 1982) /
Ihanat tomaatit (WSOY, 1984)

Det knackar på dörren (Schildts, 1985)

Fixarna. Sex berättelser med tankenötter (Editum, 1986)

Kniven och ringen. Berättelse från vikingatid (Schildts, 1992)

De fyra portarna (Schildts, 1995)

Ögonen och andra spökhistorier (Schildts, 1997)

När man vänder på stenar (Schildts, 1999)

Vem smyger i skolan? (Lärum, 1999)

Hastighetsmätaren (Schildts, 2001)

Det röda bokmärket (Fontana Media, 2006)

Pojken i dimman. Tretton skymningsberättelser (Schildts, 2006)

Tsarens galejor (Fontana Media, 2009)


Övrigt:

Sackeus (skådespel): En biblisk musikal för barn. (1988)

Solstenen (skådespel): En musikal för ungdomar om vikingatiden (1994)

En korrespondens år 1794 - en brevdialog (1994)

Tyhjä laarikko ullakolla (artikel). Luovuuden lähteillä : lasten- ja nuortenkirjalijat kertovat. (BTJ 2010) övers. Laura Jänisniemi

Spåren efter Mitja. Breven till Ingrid 1896−1899 (Scriptum, 2006) - personhistoria

Berättelser från kusten. Fjorton sägner = Tarinoita rannikolta. Neljätoista tarinaa = Tales from the coast. Fourteen tales (Scriptum, 2008) - sägner, återberättade av Yvonne Hoffman

Tacka vet jag en rejäl biff! (Tills. med Karin Sandqvist) (Wasatactus, 2008) - barnvisor
Källor och hänvisningar
Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening, 1990)
Finlands svenska litteraturhistoria 2 (Svenska litteratursällskapet, 2000)
Finlandssvenska kvinnor skriver (Schildts, 1985)
Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)
Skulle det blir brösttoner? Svenskösterbottniska författarporträtt (Scriptum, 2007)

Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 3. Loivamaa, Ismo. BTJ, 2001.
Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 2. Loivamaa, Ismo. BTJ, 1999.
Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita. Loivamaa, Ismo. Kirjastopalvelu, 1995.

Bild: Charlotta Boucht
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Toivola, Ritva(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Yrke
  översättare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  barnboksförfattare
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  fantasylitteratur
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  ungdomsförfattare
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  spekulativ fiktion
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Huldén, Lars(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Förtroendepost eller medlemskap
  Finlands svenska författareförening rf
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  översättare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Förtroendepost eller medlemskap
  Statens litteraturkommission
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Sandman Lilius, Irmelin(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  barnboksförfattare
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  författare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska barnboksförfattare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  kvinna
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Yrke
  översättare
 • Yrke
  ungdomsförfattare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  fantasylitteratur
 • Wik, Inga-Britt(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Kön
  kvinna
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Födelseort
  Vasa
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  översättare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Dödsort
  Vasa
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Nyström, Carita(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  kvinna
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Nationalitet
  finländare
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Yrke
  översättare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Hemort eller -orter
  Vasa
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Födelseort
  Vasa
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Taivassalo, Hannele Mikaela(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Kön
  kvinna
 • Yrke
  översättare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Yrke
  barnboksförfattare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska barnboksförfattare
 • Luther, Annika(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  lärare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  översättare
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Kön
  kvinna
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Yrke
  ungdomsförfattare
 • Nationalitet
  finländare
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Laulajainen, Leena(person, författare eller annan upphovsman)
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Kön
  kvinna
 • Yrke
  författare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Yrke
  barnboksförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  fantasylitteratur
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Yrke
  översättare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Hemort eller -orter
  Helsingfors
 • Dödsort
  Helsingfors
 • Är samma som
  Laulajainen, Leena, arvostelija
 • Backlén, Marianne(person, författare eller annan upphovsman)
 • Yrke
  författare
 • Studieort eller -orter
  Helsingfors
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Landskapsområde
  Nyland
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  ungdomsförfattare
 • Yrke
  översättare
 • Födelseort
  Helsingfors
 • Kön
  kvinna
 • Stürmer, Wava(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Förtroendepost eller medlemskap
  Finlands svenska författareförening rf
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1970-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Förtroendepost eller medlemskap
  Svenska Österbottens litteraturförening rf
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Kön
  kvinna
 • Förtroendepost eller medlemskap
  Statens litteraturkommission
 • Upphovsmannens språk
  svenska
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 •