Hoffman, Yvonne

Laddning av bildfilen

Photograph information

Bild: Charlotta Boucht

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

bilderböcker

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Författarens egna ord

Ända sedan jag var liten har jag tyckt om att hitta på historier. När jag lärde mig skriva, började jag författa böcker, men ofta blev det bara börjor. Jag skrev två eller tre kapitel och sedan blev det inget mera. Jag undrade hur man orkade skriva en tjock bok.
Det dröjde länge innan jag skrev en hel bok, men det betydde inte att jag lät bli att skriva. Jag har alltid skrivit dagbok och jag skriver fortfarande mycket brev. Ganska tidigt började jag också skriva i tidningar, det var dikter eller kåserier eller bokanmälningar.
Allt det där var bra träning för mig. 1977 kom min första bok ut, Johan 7 år, och efter det har jag skrivit en bok ungefär vartannat år. Det har hela tiden varit böcker för barn och ungdomar, det tycker jag är roligast att skriva. Jag har också varit med om att ge ut läseböcker, och jag har skrivit sångerna till två minimusikaler.
Samtidigt har jag jobbat som lärare. Först var jag lärare i franska och svenska i Borgå och senare i Vasa. Den längsta tiden, ända till 1998, har jag undervisat i svenska vid Vasa universitet.
Jag har haft förmånen att bo på olika platser i Finland. Helsingfors var min skolstad och i Borgå bodde jag mina första år som vuxen. Längs har jag vistats i Österbotten, men allt oftare har jag också befunnit mig i Åboland. Och somrarna tillbringar jag alltid i Lappvik på hangö udd, där sex generationer har tittat ut över havet genom fönstren i den gröna villan.
Jag tycker mycket om att resa. Jag har mött känguruer i Australien, jag har ätit med pinnar i Hong Kong, jag har råkat ut för spöken i Skottland och jag har följt vikingarnas spår på Orkneyöarna.
Det är spännande att se nya landskap och att träffa nya människor och att höra främmande språk. Men ännu viktigare märker jag att det är att ha ett ställe där man känner sig hemma. Olika människor känner sig hemma på olika sätt. För mig betyder det att jag får tala mitt eget språk.
Jag skriver gärna om historiska / närhistoriska miljöer (vikingatid, början av 1900-talet, andra världskriget) som sedda ur vår synvinkel kan få oss att fundera över vår egen tid : vad har funnits här förut? Vad är lika, vad har ändrats? Hur blev vi dem vi är idag?
Det kan verka onödigt att skriva böcker på svenska i Finland, eftersom det i Sverige årligen publiceras över 1000 böcker för barn och ungdom. Finlandssvenska läsare har tillgång till hela den svenska bokutgivningen - men de har också rätt att få läsa om sig själva, om sin egen omgivning och om sina rötter. När vi vet vem vi är och varifrån vi kommer, är det lättare att ge sig ut och erövra världen.

Biografiska uppgifter

Yvonne Hoffman (f. 1941) är filosofie magister i nordiska språk och franska. Hon arbetade som universitetslektor fram till 1997. Hon har haft flera förtroendeuppdrag, bland annat har hon varit medlem av Statens litteraturkommision (1995–97) och styrelsemedlem i Finska barnboksinstitutet (SNI) (1994–2003) och i Finlands Svenska Författareförening (FSF) (1987–92), där hon också fungerade som vice ordförande (2000–2006). Hoffman är känd för sina barn- och ungdomsböcker, och en del av hennes böcker finns översatta till finska och danska. Förutom prosa har Hoffman skrivit och redigerat läroböcker för låg- och mellanstadiet. Därtill har hon skrivit dramatik för barn och ungdom. Hon tilldelades Hugo Bergroth-priset 1999 och Statens litteraturpris för barn- och ungdomskultur 2003. /Källa: Schildts Förlag

styrelsemedlem i Finlands svenska författareförening 1987-92, 2001 -, Svenska Österbottens litteraturförening 1980-92, Finlands barnboksinstitut 1994-, medlem av Statens litteraturkommision 1995-97 och Konstkommisionen för Vasa län 1983-88. Har läst in dagstidningar och böcker för synskadade sedan 1974

studier: FM vid Helsingfors universitet i nordiska språk och franska

hobbyn: böcker, berättande, språk, spökhistorier och orientering

prisbelönt av Finlands Svenska Litteratursällskap för Härliga tomater, 1983. Erhöll Tauno Karilas pris för Härliga tomater på finska, 1985, Statspriset för barnkultur 2003

Mera uppgifter om författarens verk

Barn- och ungdomsböcker:

Johan 7 år (Schildts, 1977)

Jag tycker inte om spindlar (Schildts, 1979)

Härliga tomater (Schildts, 1982) /
Ihanat tomaatit (WSOY, 1984)

Det knackar på dörren (Schildts, 1985)

Fixarna. Sex berättelser med tankenötter (Editum, 1986)

Kniven och ringen. Berättelse från vikingatid (Schildts, 1992)

De fyra portarna (Schildts, 1995)

Ögonen och andra spökhistorier (Schildts, 1997)

När man vänder på stenar (Schildts, 1999)

Vem smyger i skolan? (Lärum, 1999)

Hastighetsmätaren (Schildts, 2001)

Det röda bokmärket (Fontana Media, 2006)

Pojken i dimman. Tretton skymningsberättelser (Schildts, 2006)

Tsarens galejor (Fontana Media, 2009)


Övrigt:

Sackeus (skådespel): En biblisk musikal för barn. (1988)

Solstenen (skådespel): En musikal för ungdomar om vikingatiden (1994)

En korrespondens år 1794 - en brevdialog (1994)

Tyhjä laarikko ullakolla (artikel). Luovuuden lähteillä : lasten- ja nuortenkirjalijat kertovat. (BTJ 2010) övers. Laura Jänisniemi

Spåren efter Mitja. Breven till Ingrid 1896−1899 (Scriptum, 2006) - personhistoria

Berättelser från kusten. Fjorton sägner = Tarinoita rannikolta. Neljätoista tarinaa = Tales from the coast. Fourteen tales (Scriptum, 2008) - sägner, återberättade av Yvonne Hoffman

Tacka vet jag en rejäl biff! (Tills. med Karin Sandqvist) (Wasatactus, 2008) - barnvisor

Källor och hänvisningar

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening, 1990)
Finlands svenska litteraturhistoria 2 (Svenska litteratursällskapet, 2000)
Finlandssvenska kvinnor skriver (Schildts, 1985)
Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)
Skulle det blir brösttoner? Svenskösterbottniska författarporträtt (Scriptum, 2007)

Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 3. Loivamaa, Ismo. BTJ, 2001.
Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita 2. Loivamaa, Ismo. BTJ, 1999.
Kotimaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita. Loivamaa, Ismo. Kirjastopalvelu, 1995.

Bild: Charlotta Boucht