Sökning

 1. Källor och hänvisningar
  ... 1980) Pensar, Lennart: Ernst V. Knape − en österbottnisk diktare (Svensk-Österbottniska Samfundet, 1946) Suomen kirjailijat / Finlands ...
  Yrke
  diktare
  Nationalitet
  finländar ...
 2. Nationalitet
  finländar ...
  Biografiska uppgifter
  ... biografi över Rabbe Enckell för Gräshoppans och Orfeus diktare. Det är en träffande karaktäristik. Hela hans produktion prägla ... Ekelund. Rabbe Enckell : Gräshoppans och Orfeus diktare, Ordfront förlag 1999 Mikael Enckell. Under beständighetens stjär ...
  Yrke
  diktare
 3. Yrke
  diktare
  Nationalitet
  finländar ...
  Biografiska uppgifter
  ... och tidningsman. Franzén var produktiv som svenskspråkig diktare från det sena 1700-talet till de första decennierna av 1800-talet. ... ungdomsdiktning och som en av sin tids främsta svenska psalmdiktare. Han verkade vid Åbo akademi som bl.a. docent i vältalighet (latin) ...
 4. Nationalitet
  finländar ...
  Yrke
  diktare
  Biografiska uppgifter
  ... har gått till historien som sen upplysningstida finländsk diktare. Han publicerade sina litterära verk kring år 1800, vid sidan om si ... Skaldesång och Lilla Calle (utgivna i t.ex. tidningar under diktarens livstid och senare i Choræus samlade skaldestycken 1815). ...
 5. Yrke
  diktare
  Biografiska uppgifter
  ... f. 3.5.1888 i Uleåborg d. 6.5.1918 i Tammerfors Sekelskiftesdiktaren Juhani Siljo är speciellt känd för sin etiska strävan och sitt ... och vilja, centrala tematiska spår även i diktarens övriga produktion. Också kärleksdikter ingår i produktionen. ...
  Nationalitet
  finländar ...
 6. Biografiska uppgifter
  ... dikter utkom 1919. I Nyberg hade Borgå fått sin första diktare, som skildrar staden som "huvudperson" och en varelse med själ. I ...
  Nationalitet
  finländar ...
  Yrke
  diktare
 7. Yrke
  diktare
  Biografiska uppgifter
  ... August Ahlqvist är känd inte bara som författare och diktare, utan också som översättare, professor i finska språket och ...
  Nationalitet
  finländar ...
 8. Nationalitet
  finländar ...
  Yrke
  diktare
 9. Yrke
  diktare
  Nationalitet
  finländar ...
 10. Nationalitet
  finländar ...
  Yrke
  diktare
Visa fler träffar