Hemingway, Ernest

Födelseort

Dödsort

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Verk

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

faktaböcker

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

"för hans kraftfulla och inom nutida berättarkonst stilbildande mästerskap, senast ådagalagt i 'The Old Man and the Sea'"

/Svenska akademiens nobelprismotivering
Ernest Hemingway föddes 1899 i Illinois och avled 1961. Han deltog som frivillig i första världskriget på den italienska fronten och arbetade därefter som reporter och krigskorrespondent. Efter kriget bosatte han sig i Paris och arbetade som Europakorrespondent åt tidningen Toronto Stars.

1954 tilldelades han nobelpriset. Ernest Hemingway blev centralgestalten i den amerikanska diktargeneration för vilken krigsupplevelserna blev av avgörande betydelse. Hans skepticism och pessimism är förenade med intensiv livsdyrkan. Han var fatalist men hyllade en halvt mystisk sexualromantisk uppfattning, enligt vilken kärleken är det enda positiva och bestående i livet.

Replikföringen hos honom är särartad - komprimerad, hårt stiliserad - men ändå dynamiskt levande med sin så kallade hårdkokta stil. Han har övat stort inflytande på den samtida litteraturen.

Ur Litteraturhandboken, Forum.