Hesse, Hermann

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: Gret Widmann (Wikimedia Commons)

Födelseort

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Verk

Titel

Typ

dikter

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

diktsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

sagor, samlingar

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Titel

Typ

dikter

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

"för hans inspirerande författarskap, som i sin utveckling mot djärvhet och djup tillika företräder klassiska humanistideal och höga stilvärden"

/Svenska akademiens nobelprismotivering