Saramago, José

Laddning av bildfilen

Photograph information

Kuva: Tammi

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Biografiska uppgifter

José Saramago (1922-2010) föddes i den portugisiska byn Azinhaga. Hans familj var lantarbetare, själv arbetade han bland annat som verkstadsarbetare och socialarbetare innan han blev anställd på ett förlag och senare medarbetare vid ett flertal portugisiska tidningar. 1969 anslöt sig Saramago till kommunistpartiet och 1975 var han tvungen att lämna sin tjänst på Diário de Notícias p.g.a. den politiska situationen. Efter detta livnärde han sig som översättare i ca fem år och har alltsedan 80-talets litterära framgångar verkat som fri författare.
Vid 25 års ålder gav han ut sin första roman. Tjugo år senare tog han upp sitt skrivande igen. Han publicerade en diktsamling och kom därefter att ägna sig alltmer åt att författa: lyrik, dramatik, essäer och framför allt romaner.

Efter flera år som favorit i förhandstipsen till nobelpriset vann Saramago priset 1998.

(Wahlström & Widstrand)


"som med liknelser burna av fantasi, medkänsla och ironi ständigt på nytt gör en undflyende verklighet gripbar"

/Svenska akademiens nobelprismotivering

Mera uppgifter om författarens verk

Små minnen (Wahlström & Widstrand, 2010) - memoarer

Källor och hänvisningar

Kuva: Tammi