Lång, Fredrik

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Cata Portin

Födelseort

Hemort eller -orter

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

samlingsverk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

samlingsverk

Typ

novellsamlingar
romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Biografiska uppgifter

studier Student 1967 i Kristinestad. FK 1975 vid Åbo Akademi. FD 1986 vid Helsingfors universitet

Statens litteraturpris 1985, Svenska litteratursällskapets pris 1989, -92, -95, -03, -04 Finlandspriset 2002, SLS 2004

Mera uppgifter om författarens verk

Facklitteratur:
Filosofi:
När Thales myntade uttryck. En bok om det sakliga tänkandets uppkomst (1982)
Det industrialiserade medvetandet. Arbete och rationalitet från Platon till Nietzsche (1986)
Bild och tanke (1999)

Aforismer:
I dessa tider (1994)
Vägen, vandringen och livet (2001)

Essäer:
Jaget, duet och kärleken (2010)

Källor och hänvisningar

Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)

Stenwall, Åsa: Den omöjliga hemkomsten (Schildts, 2006)