Ædnan

Samerna är urfolket i norra Skandinavien, Finland och på Kolahalvön. De har levt här sedan urminnes tider, långt innan nationsgränserna drogs upp. Men hur mycket vet vi egentligen om samerna och deras livsöden? Linnea Axelssons mäktiga diktepos Ædnan är perfekt läsning för alla som vill få en inblick i samernas moderna historia från 1900-talets början till vår tid. Boken tilldelades Augustpriset 2018 med motiveringen: ”I Linnea Axelssons poetiska brottstycken skildras en annan sida av det framväxande nittonhundratalet. Förlusten av den samiska aednans livsrytm fångas i två familjehistorier där generationers undanträngda tillhörighet till språk och natur lämnat existentiella revor.” – Giellavahkku, den samiska språkveckan firas den 19–25 oktober.