Sökning

Person, författare eller annan upphovsman (fler än 10)

 1. Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
  Mera information på nätet
  Utbildningsstyrelsen: Möt finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattar ...
  Biografiska uppgifter
  ... Idén till kalendern kom från poeten Heidi von Wright. Tolv finlandssvenska poeter medverkar i kalendern med var sin dikt, en dikt för ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska barnboksförfattar ...
 2. Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattar ...
  Mera information på nätet
  Utbildningsstyrelsen: Möt finlandssvenska författar ...
 3. Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 4. Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 5. Mera information på nätet
  Utbildningsstyrelsen: Möt finlandssvenska författar ...
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 6. ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattar ...
  Mera information på nätet
  Utbildningsstyrelsen: Möt finlandssvenska författar ...
 7. Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 8. Mera information på nätet
  Utbildningsstyrelsen: Möt finlandssvenska författar ...
  Mera uppgifter om författarens verk
  ... (akademisk avhandling, 1971) Hurrarna. En stridsskrift om finlandssvenskarnas nutid (m.fl. författare) (debattbok, 1974) Hammarbandet. ... allmogebåtar (1975) Vår historia. En krönika om det finlandssvenska folkets öden, en analys av vårt lands historia (1977) En ...
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 9. ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
  Källor och hänvisningar
  ... österbottniska författare om sig själva (Svenska Finlandssvenska kvinnor skriver (1985) Finlands svenska litteraturhistoria II ...
 10. ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
Ladda fler resultat (Person, författare eller annan upphovsman)