Sökning

Person, författare eller annan upphovsman (fler än 10)

 1. Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 2. Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 3. Mera information på nätet
  Utbildningsstyrelsen: Möt finlandssvenska författar ...
  Mera uppgifter om författarens verk
  ... (akademisk avhandling, 1971) Hurrarna. En stridsskrift om finlandssvenskarnas nutid (m.fl. författare) (debattbok, 1974) Hammarbandet. ... allmogebåtar (1975) Vår historia. En krönika om det finlandssvenska folkets öden, en analys av vårt lands historia (1977) En ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
 4. ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattar ...
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
 5. Mera information på nätet
  Utbildningsstyrelsen: Möt finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
  Mera uppgifter om författarens verk
  I antologier: Finlandssvenska lyrikboken (m.fl.författare) (Söderströms, 1967) Danilo ...
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
 6. ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
 7. ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
 8. Biografiska uppgifter
  Eva-Stina Byggmästar (f. 1967) hör till de finlandssvenska poeter som haft genomslagskraft också utanför landets ...
  Mera uppgifter om författarens verk
  I antologier: Ung lyrik. 12 finlandssvenska poeter (1994) 11 finlandssvenska poeter. En antologi (1992)
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
  Källor och hänvisningar
  ... (Svenska Österbottens Litteraturförening, 1990) Fem par. Finlandssvenska författare konfronteras (Svenska litteratursällskapet i ... själv (Förlags Ab Wiken, 1993) Leva skrivande. Finlandssvenska författare samtalar (Söderström, 1998) Rudan, vanten och ...
 9. Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska ungdomsförfattar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
 10. Mera information på nätet
  Utbildningsstyrelsen: Möt finlandssvenska författar ...
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
Ladda fler resultat (Person, författare eller annan upphovsman)