Blomqvist, Anni

Laddning av bildfilen

Photograph information

Foto: Söderströms

Födelseort

Dödsort

Upphovsmannens språk

Verk

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

faktaböcker

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

Anni Blomqvist (1909 - 1990) föddes 1909 som det första av tio barn till fiskaren Viktor Karlsson och hans hustru Anna. Deras hem Östergårds på Vårdö Simskäla nordost om fasta Åland var ett litet skärgårdshemman som med knappt tillskott från fisket försörjde den stora familjen. Blomqvist har beskrivit barndomen som bekymmerslös trots att barnen tidigt fick börja göra rätt för sig. Den kanske viktigaste och mest inflytelserika personen för Blomqvist var mormodern som också bodde på Östergårds. Av mormodern fick hon en gudstro som skulle vara hennes tröst under hela livet och mormodern kom också att stå som förebild till huvudpersonen i Anna Beata-serien.
Efter folkskolan gick Blomqvist en kurs i sömnad för att bidra till försörjningen hemma. År 1936, som 26-åring, gifte hon sig med sjömannen Valter Blomqvist som hon känt hela sitt liv och på kyrkoherden och föreningen Evangeliska Ungas anmodan brevväxlat med då han varit på sjön. Strömma, en gammal torpartomt, hade tillfallit Östergårds och där byggde maken så småningom ett hus. Barnen Tommy och Bengt föddes och familjen försörjde sig på fraktsegling, småbruk och så småningom laxfiske.
Blomqvist deltog under större delen av sitt liv aktivt i samhällsdebatten, hon skrev insändare och notiser i tidningen Åland och ordnade som ordförande i Simskäla marthaförening bland annat kurser och difterivaccinering. Det stora arbetet blev dock att få elektricitet till Simskäla på 1950- och 60-talet. Blomqvist fick till och med hjälp av president Kekkonen som genom ett brev från Blomqvist blev intresserad av Simskäla och på sitt håll drev saken vidare.
1961 inträffade en av de stora tragedierna i Anni Blomqvists liv. Valter och Tommy var ute på havsfiske när det blåste upp till storm och de båda männen omkom. Blomqvist fick tillsammans med Bengt, som då bara var 15 år gammal, sköta gården och djuren och åka ut och fiska till den egna ön Yxskär. Några år efter olyckan började hon skriva ner sina minnen och sin sorg vid vedlåren i köket, "varje morgon mellan klockan 5 och 7, förrän den riktiga arbetsdagen började." Under sommarhalvåret var det för mycket att göra med fiske och utomhusarbete, så skrivandet fick vara vintergöra. Den första boken I stormens spår kom ut 1966 och renderade författaren ett honorar på 385 mark för den första upplagan. Efter den första boken ägnade sig Blomqvist åt skrivande på heltid, delvis på grund av att hennes svåra astma gjorde det omöjligt att ha kvar djuren på gården.
Den första boken om Stormskäret väckte viss uppmärksamhet då den utkom, men det riktigt stora intresset för Stormskärs-Maja kom med filmen om Maja på 1970-talet. Turister och journalister började vallfärda till författarinnan på Simskäla, särskilt under sommarhalvåret. Blomqvist lämnade aldrig Simskäla, utom för sjukhusvistelser. Hon skyllde på sin dåliga hälsa, hennes luftrör tålde inte avgaserna och parfymerna. Ville någon träffa henne fick de komma ut till Simskäla, och det gjorde de också - både president Kekkonen och president Koivisto hälsade på.
Den 18 maj 1987 försvinner Bengt under en fisketur till Yxskär. Man tror att hans båt kört på ett isflak, kantrat, vattenfyllts och sjunkit. 1988 testamenterar Anni Blomqvist hela sin kvarlåtenskap till Ålands kulturstiftelse, som upprättar en fond med namnet "Valter, Tommy, Bengt och Anni Blomqvists minnesfond". Författare och forskare som arbetar med skärgården tilldelas varje år stipendium ur fonden. Blomqvists hem på Simskäla är nu museum och författarhem.
Den 26 juni 1990 dog Anni Blomqvist stilla i sin systers famn hemma på Simskäla.
Litterära videoklipp

Kod till Svenska Yles Arkivet