You are here

Åsbacka, Robert

 
Namn
Åsbacka, Robert
Biografiska uppgifter
Robert Åsbacka är född i Terjärv men är numera bosatt i Sverige. Han är fil.mag sedan 1997 och är idag verksam som litteraturforskare och författare.

Han debuterade med diktsamlingen Med tungorna hängande, som följdes av ett par böcker med kortprosa. Sitt genombrott fick han med den stramt komponerade romanen Döbelns gränd, en både komisk och tragisk berättelse i Nykarlebymiljö. Romanen dramatiserades med framgång av teatergruppen Viirus i Helsingfors. Fallstudie. En berättelse om materialanskaffning tilldrar sig i välfärdssamhällets utkant med Stockholm som arena och halvgangstrar som huvudpersoner. Sverige ger även miljön för det suveränt gestaltade vardagsdramat Kring torget i Skoghall som nominerades till Finlandiapriset 2006.

Robert Åsbacka skriver en minimalistisk prosa, som träffsäkert avslöjar psykologiska djup under den skenbara ytan. Han är även litteraturvetare med diktaren R.R. Eklund som främsta forskningsobjekt.


föräldrar: Alfhild ja Sven Åsbacka

Undervisar i Litterärt skapande vid Stockholms universitet

studier i litteraturvetenskap och sociologi. Doktorerar i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet på en avhandling om författaren R.R Eklund

Svenska litteratursällskapets pris 2001, Längmanska kulturfondens pris 2001, Kandidat till Finlandiapriset 2006, Svenska YLE:s litterturpris 2008
Textutdrag
Rörelsen

När allt redan är för sent och den sista dörren stängts är det endast ljudet av våra handlingar som blir kvar: knäppen i låset och frasandet av sängkläder när vi vänder oss mot ljuset. Vibrationerna fortsätter in mot framtiden liksom raspet av fingrar mot en grov yta. Fågeln försvinner, grenen försvinner och kvar blir bara rörelsen i luften.

Väntan 1

En man byggde ett hus. Han väntade i tjugo år. En marsmorgon när han druckit sitt kaffe beslutade han att den tid som gått fick vara nog. Han brände ner huset och medan hettan sprängde fönstren och lågorna smälte ner pokalerna på bokhyllan satt han själv på en höjd hundra meter längre bort och tänkte på alla obesvarade brev.


(Figurer - kortprosa, 1989)
Källor och hänvisningar
Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening, 1990)

Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)

Stenwall, Åsa: Den omöjliga hemkomsten (Schildts, 2006)
Litterära videoklipp
Kod till Svenska Yles Arkivet
Automatiskt genererade tips utifrån ämnesord som använts för att beskriva verket. Klicka på pilarna för mer uppgifter om vad tipsen grundar sig på.
Boktips/Författartips: Klicka på tipset för mer info
Tips på ämnesord: Klicka på de föreslagna termerna så visas verk som beskrivits med termen i fråga.
Se också
Sandström, Peter(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Kön
  man
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Nykarleby
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Pris, utmärkelser
  Svenska litteratursällskapet: 2009
 • Yrke
  författare
 • Kod till Svenska Yles Arkivet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Andtbacka, Ralf(person, författare eller annan upphovsman)
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Nationalitet
  finländare
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Yrke
  författare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Pris, utmärkelser
  Svenska litteratursällskapet: 2009
 • Wikman, Anita(person, författare eller annan upphovsman)
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Födelseort
  Nykarleby
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Hemort eller -orter
  Nykarleby
 • Ågren, Gösta(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Hemort eller -orter
  Nykarleby
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Födelseort
  Nykarleby
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Levlin, Kurt(person, författare eller annan upphovsman)
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Född
  1961
 • Kön
  man
 • Hemort eller -orter
  Nykarleby
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Yrke
  författare
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Berglund, Berndt(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Studieort eller -orter
  Nykarleby
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Kön
  man
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Yrke
  författare
 • Brunell, Thomas(person, författare eller annan upphovsman)
 • Kön
  man
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Yrke
  författare
 • Födelseort
  Nykarleby
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Östman, Catharina(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Yrke
  författare
 • Nationalitet
  finländare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Född
  1961
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Utbildning eller examen
  filosofie magistrar
 • Lång, Fredrik(person, författare eller annan upphovsman)
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Yrke
  författare
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Kön
  man
 • Sandelin, Carl Fredrik(person, författare eller annan upphovsman)
 • Publikationernas årtionden
  1990-talet
 • Publikationernas årtionden
  2000-2009
 • Landskapsområde
  Finlandssvenska författare
 • Yrke
  författare
 • Landskapsområde
  Österbotten
 • Upphovsmannens språk
  Svenska
 • Kön
  man
 • Typ
  person, författare eller annan upphovsman
 • Nationalitet
  finländare
 • Publikationernas årtionden
  2010-talet
 • Ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattare
 • Publikationernas årtionden
  1980-talet
 •