Åsbacka, Robert

Laddning av bildfilen

Photograph information

© Cata Portin

Födelseort

Utbildning eller examen

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Verk

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

diktsamlingar

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Övriga verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Robert Åsbacka är född i Terjärv men är numera bosatt i Sverige. Han är fil.mag sedan 1997 och är idag verksam som litteraturforskare och författare.

Han debuterade med diktsamlingen Med tungorna hängande, som följdes av ett par böcker med kortprosa. Sitt genombrott fick han med den stramt komponerade romanen Döbelns gränd, en både komisk och tragisk berättelse i Nykarlebymiljö. Romanen dramatiserades med framgång av teatergruppen Viirus i Helsingfors. Fallstudie. En berättelse om materialanskaffning tilldrar sig i välfärdssamhällets utkant med Stockholm som arena och halvgangstrar som huvudpersoner. Sverige ger även miljön för det suveränt gestaltade vardagsdramat Kring torget i Skoghall som nominerades till Finlandiapriset 2006.

Robert Åsbacka skriver en minimalistisk prosa, som träffsäkert avslöjar psykologiska djup under den skenbara ytan. Han är även litteraturvetare med diktaren R.R. Eklund som främsta forskningsobjekt.


föräldrar: Alfhild ja Sven Åsbacka

Undervisar i Litterärt skapande vid Stockholms universitet

studier i litteraturvetenskap och sociologi. Doktorerar i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet på en avhandling om författaren R.R Eklund

Svenska litteratursällskapets pris 2001, Längmanska kulturfondens pris 2001, Kandidat till Finlandiapriset 2006, Svenska YLE:s litterturpris 2008

Textutdrag

Rörelsen

När allt redan är för sent och den sista dörren stängts är det endast ljudet av våra handlingar som blir kvar: knäppen i låset och frasandet av sängkläder när vi vänder oss mot ljuset. Vibrationerna fortsätter in mot framtiden liksom raspet av fingrar mot en grov yta. Fågeln försvinner, grenen försvinner och kvar blir bara rörelsen i luften.

Väntan 1

En man byggde ett hus. Han väntade i tjugo år. En marsmorgon när han druckit sitt kaffe beslutade han att den tid som gått fick vara nog. Han brände ner huset och medan hettan sprängde fönstren och lågorna smälte ner pokalerna på bokhyllan satt han själv på en höjd hundra meter längre bort och tänkte på alla obesvarade brev.


(Figurer - kortprosa, 1989)

Källor och hänvisningar

Ett stycke finlandssvensk litteraturhistoria (Sahlgrens, 2001)

Femtiosex österbottniska författare om sig själva (Svenska Österbottens Litteraturförening, 1990)

Författaren själv (Förlags Ab Wiken, 1993)

Stenwall, Åsa: Den omöjliga hemkomsten (Schildts, 2006)
Litterära videoklipp

Kod till Svenska Yles Arkivet