Pakkala, Teuvo

Laddning av bildfilen

Photograph information

Teuvo Pakkala. Museoviraston kuvakokoelmat.

Alternativt namn

Frosterus, Teuvo
T.P.
Taustan Kalle

Födelseort

Studieort eller -orter

Dödsort

Utbildning eller examen

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Förtroendepost eller medlemskap

Upphovsmannens språk

Nationalitet

Landskapsområde

Verk

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

faktaböcker

Typ

sagor

Titel

Typ

pjäser

Typ

noveller

Titel

Typ

novellsamlingar

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

pjäser

Typ

romaner

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

pjäser

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

samlingsverk

Typ

noveller

Typ

noveller

Övriga verk (som översättare)

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Titel

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Typ

fysiskt verk

Biografiska uppgifter

Teuvo Pakkala, urspr. Theodor Oskar Frosterus
f. 9.4.1862 i Uleåborg
d. 7.5.1925 i Kuopio
Teuvo Pakkala var en av 1800-talets mest centrala realistiska författare, och särskilt känd för sina barnskildringar i novellform. I sina verk Vaaralla (sv. I Vaara) från 1891 och Elsa från 1894 tar Pakkala också i bruk naturalismens stilmedel och ideal i skildringen av destruktiva kvinnoöden. I hans produktion betonas speciellt en ny, modern människobild, baserad på djuppsykologi. Också i barnskildringarna kombineras en psykologiskt inkännande skildring med objektivt betraktande. Barngestalterna är trovärdigt beskrivna komplexa karaktärer, även om den samtida kritiken ofta inte insåg värdet i dessa noveller. Pakkala gav också ut tre dramer. Sånglustspelet Tukkijoella (sv. Timmerflottare) från 1896, som utnyttjar timmerflottarromantiska stämningar, är en av tidernas mest populära finska dramer i hemlandet.

(Klassikerbiblioteket)