Den flyende mannen

God fortsättning på det nya året! Olika författare har under åren försökt föreställa sig hur världen kommer se ut 2021. En av dessa är ”skräckens konung” Stephen King som i sin roman Den flyende mannen (1982) målar upp en tröstlös bild av 2020-talets samhälle. Hur väl stämmer Kings framtidsvision med verkligheten?