Bortom framtiden

Vad skulle hända om havsnivån i Östersjön plötsligt steg flera meter? Bortom framtiden av Elisabeth Olin är en psykologisk roman om hurdana följder klimatförändringen och stigande havsnivåer kan ha för oss som bor vid Östersjöns stränder. Klimatkrisen är temat för årets Naturen till låns-vecka. Temaveckan ordnas 7–13 februari.