Sökning

Person, författare eller annan upphovsman (fler än 10)

 1. ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattar ...
  Mera information på nätet
  Utbildningsstyrelsen: Möt finlandssvenska författar ...
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattar ...
  Mera uppgifter om författarens verk
  Dikter i antologin 11 finlandssvenska poeter (ai-ai 1992) Åtta brev (essä)i antologin Rudan, ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
  Biografiska uppgifter
  ... och en nyläsning av – tidningstexter ur Nya Pressen, den finlandssvenska kvällstidningen som lades ner 1974. Texterna är laddade och ...
 2. Biografiska uppgifter
  ... Tid och Hufvudstadsbladet och medverkat i ett flertal andra finlandssvenska och svenska tidskrifter. Hon har suttit i ledningsgruppen för ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattar ...
  Mera information på nätet
  Utbildningsstyrelsen: Möt finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
  Mera uppgifter om författarens verk
  ... Ab Marieberg 1981. När litteraturen blev kropp (Om finlandssvenska kvinnors böcker) Författarförlaget 1983. Tätt förbund ...
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
 3. Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska barnboksförfattar ...
  Mera information på nätet
  Utbildningsstyrelsen: Möt finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
  Biografiska uppgifter
  ... Som dunkel värme och är idag ett av den moderna finlandssvenska litteraturens största namn, både som lyriker och prosaist. ...
 4. ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattar ...
  Biografiska uppgifter
  ... Idén till kalendern kom från poeten Heidi von Wright. Tolv finlandssvenska poeter medverkar i kalendern med var sin dikt, en dikt för ...
  Mera information på nätet
  Utbildningsstyrelsen: Möt finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska barnboksförfattar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattar ...
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
 5. Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattar ...
  Mera information på nätet
  Utbildningsstyrelsen: Möt finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattar ...
  Mera uppgifter om författarens verk
  11 finlandssvenska poeter (antologi). Söderströms 1992. Femtio år av nyfike ...
 6. Mera information på nätet
  Utbildningsstyrelsen: Möt finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
 7. ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
  Mera information på nätet
  Utbildningsstyrelsen: Möt finlandssvenska författar ...
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattar ...
 8. ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsdiktare
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattar ...
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattar ...
  Biografiska uppgifter
  ... musik- och kulturliv inspirerat många unga röster i det finlandssvenska litterära livet. Philip Teir flyttade som student till ...
 9. ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattar ...
  Biografiska uppgifter
  ... det satiriska radioprogrammet Fritt fram, som häcklar både finlandssvenska och allmänt finländska företeelser i tiden. (Schildts ...
  Mera information på nätet
  Utbildningsstyrelsen: Möt finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattar ...
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
 10. ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finländska samtidsförfattar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska samtidsförfattar ...
  Landskapsområde
  Finlandssvenska författar ...
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska dramatiker
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  Finlandssvenska barnboksförfattar ...
Ladda fler resultat (Person, författare eller annan upphovsman)