Svenska Yle: Sex kandidater till Yles lyrikpris

Aktuellt
15.5.2019

Från redaktionen: Kirjailija | Teema | Teos | Täky

Sex kandidater till Yles lyrikpris vaskades fram ur en ovanligt rik lyrikskörd. Sedan år 1994 delar Yle ut ett lyrikpris till ett inhemskt diktverk av hög kvalitet. Priset kom till som en följd av att Finlands bokstiftelse beslutade om att slopa lyriken i Finlandiaprissammanhang.

Läs mera här

Bild: Yle/Marit Lindqvist