You are here

Tema-artiklar

27.2.2018

Helmet läsutmaning

Helmets läsutmaning uppmuntrar dig redan för fjärde gången att hitta ny litteratur.

4.12.2017

Man kan som sagt lugnt konstatera att den finlandssvenska romanboomen från 1990-talet fortsatte med oförminskad kraft långt in på det nya årtusendet. Detta kan även betraktas s.a.s. resultatmässigt.

31.10.2017

President Kekkonen avgick 1981 på grund av hälsoskäl. I trettio år framåt valde Finland socialdemokratiska presidenter. Detta avspeglade dock kanske mera dragningskraften hos dessa personer än folkflertalets politiska övertygelse.

3.12.2017

Sextiotalets idéer och vänsterpolitik bestämde långt 1970-talets kulturpolitik. Den traditionella romanen upplevde en ny  guldålder. Hela 1970-talet dominerades av omfattande landskapsepos och romanserier som bevarade landsbygden, bondesamhället och dialekterna som var på väg att försvinna.

31.10.2017

1960-talet var en tid av snabb modernisering i Finland. Landet industrialiserades och urbaniserades, kommunikationen förändrades och televisionen blev allt vanligare i de finländska hemmen. Att vänja sig med det nya skapade dock problem för både individen och samhället i allmänhet. Förändringarna speglades även i litteraturen.

31.10.2017

1950-talet var ett återuppbyggandets årtionde i Finland, och man började det omfattande arbetet med att bygga det så kallade välfärdsamhället. Finland hörde till andra världskrigets förlorare och var tvunget att betala stora krigsskadestånd till Sovjetunionen.

31.10.2017

Den samhälleliga utvecklingen och ekonomiska tillväxten avbröts när vinterkriget inleddes hösten 1939. Vinterkriget följdes av fortsättningskriget och Lapplandskriget (1941–1944). Efter kriget bevarades samhällsordningen, men en rysk-engelsk kontrollkomission installerade sig i Finland.

4.12.2017

1930-talet innebar framsteg och modernitet för Finland. Radioapparaterna och grammofonerna gjorde entré i de finska hemmen och folk lyssnade på radiopjäser och nya "slagdängor". De första inhemska ljudfilmerna – bl.a.

27.3.2018

På det tidiga 1920-talet kämpade Finland ännu med problem som hade att göra med inledningsfasen av självständigheten.

31.10.2017

Först omkring 1975 blev andelen av befolkningen som levde på landsbygden en minoritet i Finland. Till detta bidrog den omfattande emigrationen under 1960- och 1970-talen. 100 000-tals människor från överallt i Finland sökte sig i huvudsak till Sverige vars snabbt växande industri behövde arbetskraft.

31.10.2017

1960-talet innebar stora förändringar i Finland. Tack vare att ekonomin skjuter upp börjar allt flera söka sig till städerna, vilket leder till massflytt inom landet. Industrialiseringens ökning leder till att lantbruket lider och landsbygden minskar. Massflytt sker också till Sverige, närmare sagt Stockholm, Göteborg och Malmö.

31.10.2017

Från krigen till andra republiken

Pages