Bokpresentationer

13.10.2016
År 1954 står nya Vällingby centrum färdig för folk att flytta in. Den i funktionalismens anda utförda bebyggelsen är i minsta detalj planerad av arkitekten Sven Markelius. Den nya så kallade ABC-staden har byggts långt utanför Stockholms trånga gränder mitt i naturen bland ängar och skogsdungar. Tanken är att människan i denna stad har allt inom räckhåll: arbete, bostad, centrum (kommersiell,...
27.9.2016
Fredrik Långs bok Av vad är lycka, En Krösusroman är en sann äventyrsberättelse och samtidigt en liten moralitet. Miljön för berättelsen är antikens värld, närmare bestämt kung Kroisos värld, under femhundratalet före vår tideräkning. I berättelsens början hittar vi protagonisten Eutykios på rym från fädernestaden Efesos vandrandes mot Lydiens huvudstad Sardes. Den unga mannen har inget annat i...
26.8.2016
I Oktober i Fattigsverige skriver Susanna Alakoski om den svenska fattigdomen. Boken är ett enastående vittnesmål: i den möts den akademiskt skolade socialarbetarens och genusvetarens insikter och minnena av fattigdomens krassa verklighet i en och samma personhistoria. Boken är skriven i dagboksform. Läsaren får följa Alakoskis förehavanden under en oktobermånad år 2011. Under denna månad vistas...