Svenska Yle: Kulturtimmens Bokcirkel om Malin Kiveläs Annanstans

Aktuellt
16.1.2014

Från redaktionen: Kirjailija | Teema | Teos | Täky

Under tre måndagar i januari diskuterar Marit Lindqvist, Mathias Rosenlund och Anna Dönsberg Malin Kiveläs roman Annanstans. De första 100 sidorna behandlades den 13.1 och de följande diskuteras 20 och 27 januari i Kulturtimmen, Radio Vega ca kl 14.30 - 15. Läs mera...