Svenska Yle: Deckarboomen som aldrig dör

Aktuellt
29.9.2015

Från redaktionen: Kirjailija | Teema | Teos | Täky

Under många år har folk förutspått deckarboomens död, men det verkar som om deckaren som genre är

populärare idag än någonsin tidigare.  Domestic crime, seriemördare och partners in crime är några

exempel på heta trender inom genren idag.  Läs mera…