Runar Schildt (1888 – 1925)

Författare
1.9.2017

Från redaktionen: Kirjailija | Teema | Teos | Täky

Runar Schildt / MuseiverketBland sina samtida var Runar Schildt den mest uppburne prosaförfattaren, och som dramatiker slog han igenom också i Sverige. Under ett drygt decennium gav Schildt ut åtta novellsamlingar och tre skådespel.

Schildt var utåt sett en spirituell sällskapsmänniska, men led av osäkerhet och med åren av en tilltagande depressivitet. Även Schildts far Arthur var djupt deprimerad och dog när sonen var bara två år.

Schildt hade på fädernet lågadliga anor, medan hans mor hade allmogebakgrund. Barndomssomrarna tillbringade Schildt hos sin mormor, skräddaränkan Strömberg i Antby utanför Lovisa. Han kom då i kontakt med allmogeliv och en folklig föreställningsvärld som han utnyttjade litterärt i sina Räfsbackanoveller.

Schildt gick i skolan i Helsingfors och avlade studentexamen 1906. Han studerade vid universitetet i Helsingfors och avlade 1910 filosofie kandidatexamen. År 1915 utnämndes han till litterär chef på Holger Schildts förlag. Det var Runar Schildt som antog Edith Södergrans debutsamling till publicering. Han recenserade också litteratur och var verksam som översättare av prosa och dramatik.

Schildt debuterade 1912 med novellsamlingen Den segrande Eros. Samlingen Perdita och andra noveller (1918) innehåller ”Den svagare”, som är en av Schildts bästa noveller.

Schildt reagerade snabbt på inbördeskriget. Redan 1919 utkom Hemkomsten, där titelnovellen handlar om bondpojken som gick ut på röda sidan och efter nederlaget med sin mors hjälp gömmer sig i hembyn.

Åren 1922–1923 skrev Schildt i snabb följd tre skådespel. Av dem har Galgmannen satts upp med jämna mellanrum. Schildts tre skådespel slutar alla med den manlige huvudpersonens död.

Schildt hade en svåröverträffad förmåga att skriva levande talspråk och att med språkliga markörer förankra sina personer socialt.

Schildt tog sitt liv hösten 1925, troligtvis till följd av självkritik, dålig ekonomi, depression och skrivförlamning.

Källa:
Forssell, Pia: ”Schildt: Runar (1888–1925), kirjailija”, Suomen kansallisbiografia, osa 8.

 

Sammanställd av Vasa stadsbibliotek, 2017.

Bild: Museiverket

Den segrande Eros (1912)Asmodeus och de tretton själarna (1915)Regnbågen (1916)Rönnbruden och pröfningens dag (1917)Perdita och andra noveller (1918)Hemkomsten och andra noveller (1919)Armas Fager (1920)Häxskogen (1920)Galgmannen (1922)Lyckoriddaren (1923)Den stora rollen (1923)

 

Tillagd i Boksampo 1.9.2017 / Elina