Inhemsk litteratur på 1990-talet

Tema
1.12.2017

Från redaktionen: Kirjailija | Teema | Teos | Täky

På 1990-talet byttes konsumtionsfesten till lågkonjunktur. Finland hamnade på sparkur och en allmän frustration spred sig.

 

Det fanns rikligt med skönlitterär prosa och titlarna ökade konstant. Läsarna hittade sina egna genrer, t.ex. fantasy och kriminalromaner.

 

Inom prosan blev jag-berättaren populär. De representerades av bl.a. Irja Ranes Talvipuutarha och Harri Tappers Missä kurkien aura on. Memoarer som litterär genre förändrades, som exempel Pentti Holappas fiktiva memoarer, romanen Ystävän muotokuva. Författarna lekte med prosans universella praxis, till exempel Kari Hotakainen i sina romaner Buster Keaton och Klassikko. Novellmästarna Rosa Liksom och Juha Seppälä parodierar i sina verk tidigare litteratur och ironiserar över verkligheten.

 

Historia var fortfarande ett viktigt ämne för många författare, som exempel Leena Lander, Ulla-Lena Lundberg, Olli Jalonen, Veronica Pimenoff, Erno Paasilinna, Ralf Nordgren, Joni Skiftesvik, Antti Tuuri och Lars Sund. Nu betonade man dock mer det förflutnas betydelse för människans tankar nu och i framtiden. Ett grundläggande verk inom den nya historiska romanen är Olli Jalonens Betel-trilogi.

 

Människans framtid begrundades till exempel i Leena Krohns novellsamling Matemaattisia olioita och i Kari Hotakainens roman Bronks.

 

1990-talets poesigeneration övergav den modernistiska traditionen och den nya poesiuppfattningen diskuterades livligt. Poesins världsbild förändrades till pluralism. Individualiteten vann över gemenskapen. Också diktens bilduppfattning förändrades radikalt. Poesins bildvärld kunde inte längre tolkas med hjälp av erfarenheter, eftersom dikten kunde bestå av många olika element, såsom starka intertextuella relationer. Centrala diktare var bl.a. Jyrki Kiiskinen, Tomi Kontio och Helena Sinervo.

 

1980-talets romanboom fortsatte sitt segertåg inom den finlandssvenska litteraturen. Viktiga författare var bl.a. Kjell Westö och Monika Fagerholm.

 

 

 

Källor

Finlands svenska litteratur 1900–2012. 2014.

Kurittomat kuvitelmat: johdatus 1990-luvun kotimaiseen kirjallisuuteen. 2003.

Suomen kirjallisuushistoria 3: Rintamakirjeistä tietoverkkoihin. 1999.

Särmä: suomen kieli ja kirjallisuus. 2016.

 

Sammanställd av Vasa stadsbibliotek, 2017.

Tillagd i Boksampo 1.12.2017 / Elina