Steinbeck, John

Födelseort

Dödsort

Skolor/litterära inriktningar och tidsperioder

Upphovsmannens språk

Verk

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

noveller

Typ

noveller

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

novellsamlingar

Titel

Typ

romaner

Typ

romaner

Titel

Typ

noveller

Typ

noveller

Typ

romaner

Typ

romaner

Typ

romaner

Biografiska uppgifter

"för hans på en gång realistiska och fantasifulla berättarkonst, utmärkt av medkännande humor och social skarpsyn"

/Svenska akademiens nobelprismotivering
John Steinbeck föddes 1902 i Kalifornien, USA och avled 1968. Han arbetade på en ranch omväxlande med universitetsstudier och var även murare, farmaceut med mera. 1962 blev han belönad med Nobelpriset. Både jordmystik och social indignation präglar hans romaner och noveller på 1930-talet, då han gjorde sin främsta insats som realistisk och samhällskritisk berättare. En höjdpunkt nådde han med Vredens druvor. Flera av hans böcker uppbärs också av frodigt skämtlynne och drastisk figurteckning.

Ur Litteraturhandboken, Forum.