IBBY Honour List

Beskrivning

IBBY International Board on Books for Young People – är en världsomspännande, ideell förening som stödjer spridning av god barn- och ungdomslitteratur i världen, och arbetar för att barn över hela världen ska få tillgång till böcker, berättelser och bilder. Målsättningen är att låta barnböcker bygga broar mellan människor och länder.

Nationella IBBY-sektioner finns i mer än 70 länder i världen.

Honour list är en katalog där tre böcker från varje medlemsland i IBBY, utgivna under de två senaste åren, presenteras i tre olika kategorier. Varje land lyfter fram en författare, en illustratör och en översättare.

Böckerna som valts ut till katalogen ska inspirera till utgivning i andra länder för att uppfylla IBBY´s målsättning om att verka för internationell förståelse genom barnboken. Katalogen kan tjäna som hjälpmedel för förläggare och bibliotekarier. Här ges en bra översikt från många länders utgivning; vad man själv vill lyfta fram som bra litteratur och som kan ge förlagen tips till översättning eller till inköp på originalspråk för biblioteken.

Honour List utkommer vartannat år (jämna år) och sprids till alla IBBY-sektioner. Böckerna presenteras i en utställning som turnerar över världen på konferenser och bokmässor. Författaren, illustratören och översättaren får diplom och uppmärksamhet på IBBYs världskongress.

Pristagarna

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår

Utdelningsår