Sökning

Person, författare eller annan upphovsman (fler än 10)

 1. Biografiska uppgifter
  ... svalnar… (1916), Vierge moderne (1916) och Landet som icke är (1925). Hennes lyrik är fortfarande idag läst i vida kretsar och ...
  Mera information på nätet
  YLE Arkivet: Landet som icke är – epokdrama om Edith Södergrans dikt och ...
 2. Biografiska uppgifter
  ... Drivkraften till att nå det högsta kan för konsten icke vara annat än det konstnärliga intresset. Och denna strävan behöver icke leda till dekadens och sterilitet utan för oss till en allt sannare, ...
  Textutdrag
  ... tingen befinner sig varken du eller jag eller någon annan, icke kärlek, raseri, svartsjuka eller hämd. Där finns överhuvud ingenti ...
 3. Mera uppgifter om författarens verk
  ... dessa skuldror (1942) Människors rike (1944) Den söker icke sitt (1953) Lågan l kvällen (1971) Hem till havet (1973) Trilogin om ...
 4. Textutdrag
  ... därifrån. Det återstår väl bara att vänja sig. I en icke alltför avlägsen framtid kanske människorna tycker att igenvuxna å ...
 5. Biografiska uppgifter
  ... Sämsta tänkbara sällskap, blir också dagens syn på icke-produktiva individer satt under skoningslös lupp. Titeln är mångtydi ...
 6. Biografiska uppgifter
  ... Efter att ha varit en ledande gestalt i flera av de ickeofficiella tidskrifterna som utkom under 80-talet har han etablerat sig som ...
 7. Biografiska uppgifter
  ... ingick ett diktfragment av Jarl Hemmer: - Fråga icke varför hjärtat / brinner, blott det ej är kallt. / Vem du älskar - ...
 8. Biografiska uppgifter
  ... orätt och samvetsförebråelser för både begångna och icke begångna förseelser. Ansa och samvetet Boken innehåller en serie ...
 9. Biografiska uppgifter
  ... hans romaner, däribland debuten Upp genom mörkret samt Om icke vetekornet och En blomma av blod, ger en bild av kikuyufolkets historia ...
 10. Textutdrag
  ... bo i vassen. Rörde jag vid mig själv som vid en värld som icke är? Om, så fick en sorg som inte kan beskrivas ordet. Ur "Tjärspege ...
Ladda fler resultat (Person, författare eller annan upphovsman)

Romaner (fler än 10)

 1. Recension i Resonerande bokkatalog
  Dit du icke vill
  Namn
  Dit du icke vill
  Fysiskt verk
  Dit du icke vill
  Originalverk
  Dit du icke vill
  Omslagsbild
  Dit du icke vill (1980)
  Omslagsbild
  Dit du icke vill (1956)
  Namn
  Dit du icke vill
 2. Beskrivning
  ... berättelser berättas. Det är dags för historien om de ickesynliga: "Det finns en okänd människoart som lever mitt ibland oss. ...
  Namn
  De ickesynliga
  Fysiskt verk
  De ickesynliga
  Namn
  De ickesynliga
  Omslagsbild
  De ickesynliga
 3. Fysiskt verk
  Icke av denna världe ...
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Icke av denna världe ...
  Namn
  Icke av denna världe ...
  Omslagsbild
  Icke av denna världe ...
  Namn
  Icke av denna världe ...
 4. Namn
  Om icke nu, så nä ...
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Om icke nu, så nä ...
  Fysiskt verk
  Om icke nu, så nä ...
  Omslagsbild
  Om icke nu, så nä ...
  Namn
  Om icke nu, så nä ...
 5. Namn
  Om icke vetekornet
  Fysiskt verk
  Om icke vetekornet
  Beskrivning
  ... starke hjälten från lägren, levde mitt ibland oss. Om icke vetekornet faller i jorden och dör så förbliver det ett ensamt ... av oss var skickad att lufta en sten mot den andre? Om icke vetekornet har ofta beskrivits som Ngugis starkaste roman - ett bondedrama ...
  Namn
  Om icke vetekornet
  Omslagsbild
  Om icke vetekornet
 6. Recension i Resonerande bokkatalog
  Att icke hava kärle ...
  Namn
  Att icke hava kärle ...
  Fysiskt verk
  Att icke hava kärle ...
  Namn
  Att icke hava kärle ...
  Omslagsbild
  Att icke hava kärle ...
 7. Namn
  Du skall icke hava lust
  Fysiskt verk
  Du skall icke hava lust
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Du skall icke hava lust
  Namn
  Du skall icke hava lust
 8. Namn
  Icke av bröd allenas ...
  Fysiskt verk
  Icke av bröd allenas ...
  Namn
  Icke av bröd allenas ...
  Omslagsbild
  Icke av bröd allenas ...
 9. Fysiskt verk
  Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...
  Omslagsbild
  Landet som icke ä ...
 10. Fysiskt verk
  Inled oss icke i frestelse
  Namn
  Inled oss icke i frestelse
  Originalverk
  Inled oss icke i frestelse
  Namn
  Inled oss icke i frestelse
Ladda fler resultat (Romaner)

Diktsamlingar (fler än 10)

 1. Textutdrag
  LANDET SOM ICKE ÄR Jag längtar till landet som icke är, ty allting som är, är jag trött att begära. Månen berättar mig i silverne runor om landet som icke är. Landet, där all vår önskan blir underbart uppfylld, landet, d ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...
  Del av fysiskt verk
  Landet som icke ä ...
  Beskrivning
  ... valda dikter av Edith Södergran som fått titeln Landet som icke är. Edith Södergran (1892-1923) är en av svensk litteraturs stora ...
  Fysiskt verk
  Landet som icke ä ...
  Originalverk
  Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...
  Omslagsbild
  Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...
 2. Beskrivning
  Precis som titeln anger innehåller denna bok ramsan Icke picke pö och en rad andra gamla och nya välkända rim och ramsor och ...
  Fysiskt verk
  Namn
  Namn
  Omslagsbild
 3. ämnesord eller beskrivande nyckelord
  ljus (föremål)
 4. Beskrivning
  ... plåga Ett barn i sömnen ler Om mörkret icke låge Livet Odlaren Vår Gud är alltför mänsklig Det bästa livet ...
 5. Textutdrag
  Slut! Nej, jag är icke slut – / Jag skall leva många liv ännu, / liv, som ni längta att leva / men icke våga ...
 6. Beskrivning
  ... till frihet. Skräckflickan är den utstötta, vettskrämda, icke-anpassade, tilltufsade individen, samtidigt som hon är bärare av den ...
 7. ämnen och teman
  nät (icke-levande objekt)
 8. Beskrivning
  ... Efter att ha varit en ledande gestalt i flera av de ickeofficiella tidskrifterna som utkom under 80-talet har han under 90- och ...
 9. Beskrivning
  ... slags poetiska tablåer. Några av dikterna, som ”Du går icke ensam” och ”Den lyssnande Maria” har blivit berömda, men de ...
 10. Beskrivning
  ... debuten Dikter (1916) till den postumt utgivna Landet som icke är (1926). Ur Dagen svalnar...: Du sökte en blomma och fann en ...
Ladda fler resultat (Diktsamlingar)

Dikter (fler än 10)

 1. Textutdrag
  Om mörkret icke låge tätt över väg du har att gå, ej stjärnorna du såge i ...
  Del av fysiskt verk
  Om mörkret icke låge .. ...
  Namn
  Om mörkret icke låge .. ...
  Namn
  Om mörkret icke låge .. ...
 2. Namn
  Landet som icke ä ...
  Textutdrag
  Del av fysiskt verk
  Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...
 3. Textutdrag
  Jag rädes icke att dö, jag sörjer ej heller över att minnet av det, som en gång v ...
  Del av fysiskt verk
  Namn
  Namn
 4. Namn
  Icke ens en käll ...
  Del av fysiskt verk
  Icke ens en käll ...
  Namn
  Icke ens en käll ...
 5. Namn
  Du går icke ensam
  Del av fysiskt verk
  Du går icke ensam
  Namn
  Du går icke ensam
 6. Namn
  Ickekärle ...
  Del av fysiskt verk
  Ickekärle ...
  Namn
  Ickekärle ...
 7. Del av fysiskt verk
  Samlen icke guld och ädelstena ...
  Namn
  Samlen icke guld och ädelstena ...
  Namn
  Samlen icke guld och ädelstena ...
 8. Del av fysiskt verk
  Icke är verbet.. ...
  Namn
  Icke är verbet.. ...
  Namn
  Icke är verbet.. ...
 9. Textutdrag
  Säg icke, o broder, att livet är armt och världen på skönhet tom! Det finn ...
 10. Samlingsverk
  Landet som icke ä ...
Ladda fler resultat (Dikter)

Novellsamlingar (fler än 10)

 1. Recension i Resonerande bokkatalog
  Det var icke verklighet
  Namn
  Det var icke verklighet
  ESampo
  Litteraturbanken: Det var icke verklighet (EPUB)
  Fysiskt verk
  Det var icke verklighet
  Namn
  Det var icke verklighet
  Omslagsbild
  Det var icke verklighet
 2. Beskrivning
  ... glädje Rör mig inte - ett spel om att skiljas Utgång Men icke hade kärlek Ett barn dog ...
  Namn
  Men icke hade kärle ...
  Fysiskt verk
  Men icke hade kärle ...
  Namn
  Men icke hade kärle ...
  Omslagsbild
  Men icke hade kärle ...
 3. Fysiskt verk
  Icke brännbara sopo ...
  Namn
  Icke brännbara sopo ...
  Beskrivning
  Innehåll: Icke brännbara sopor / Yoshinori Shimizu ; Vem som helst duger / Hideyuki ...
  Omslagsbild
  Icke brännbara sopo ...
  Namn
  Icke brännbara sopo ...
 4. Recension i Resonerande bokkatalog
  Du skall icke hava lust
  Namn
  Du skall icke hava lust
  Fysiskt verk
  Du skall icke hava lust
  Namn
  Du skall icke hava lust
  Omslagsbild
  Du skall icke hava lust
 5. Beskrivning
  "Alla känna icke till sanningen beträffande kung Charles VI:s bror, hertigen av Orléans ...
 6. Beskrivning
  ... De fyra berättelser i vilka den är uppdelad, gör den icke till en novellsamling i vanlig bemärkelse. När Graham Greene skrev dem ...
 7. Beskrivning
  ... influens kan givetvis pågå genom sekler och behöver alls icke inbjuda till metafysiska spekulationer över ett liv efter detta. i ...
 8. Beskrivning
  ... Sithole har inget färdig svar på frågan om våld eller icke-våld, men problemet aktualiseras och läsaren tvingas att ta ...
 9. Beskrivning
  Ein råsk grovan justitiemord "Nobelpriset i litteratur, en icke alldeles föraktlig summa pesetas, tilldelas varje år någon författ ...
 10. Beskrivning
  ... tillsammans med hembiträdet, medan hans hustru rasar i den icke ockuperade delen av våningen. "Klinkiken" skildrar de bekymmer som kan ...
Ladda fler resultat (Novellsamlingar)

Noveller (fler än 10)

 1. Namn
  ...det fanns icke rum för dem i härbär ...
  Fysiskt verk
  ...det fanns icke rum för dem i härbär ...
  Beskrivning
  ... och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget.» Dessa ord i Lukas evangelium har inspir ...
  Omslagsbild
  ...det fanns icke rum för dem i härbär ...
  Namn
  ...det fanns icke rum för dem i härbär ...
 2. Del av fysiskt verk
  Du skall icke hava lust
  Namn
  Du skall icke hava lust
  Namn
  Du skall icke hava lust
  Samlingsverk
  Du skall icke hava lust
 3. Namn
  Stämmer icke
  Del av fysiskt verk
  Stämmer icke
  Namn
  Stämmer icke
 4. Namn
  Du skall icke dräp ...
  Del av fysiskt verk
  Du skall icke dräp ...
  Namn
  Du skall icke dräp ...
 5. Namn
  Sen till, att I icke förakten någon av dessa s ...
  Del av fysiskt verk
  Sen till, att I icke förakten någon av dessa s ...
  Namn
  Sen till, att I icke förakten någon av dessa s ...
 6. Namn
  "Vattnet verkar det visserligen icke---"
  Del av fysiskt verk
  "Vattnet verkar det visserligen icke---"
  Namn
  "Vattnet verkar det visserligen icke---"
 7. Del av fysiskt verk
  Icke till detta pris
  Namn
  Icke till detta pris
  Namn
  Icke till detta pris
 8. Del av fysiskt verk
  Tag icke bort löje ...
  Namn
  Tag icke bort löje ...
  Namn
  Tag icke bort löje ...
 9. Del av fysiskt verk
  Du skall icke dräp ...
  Namn
  Du skall icke dräp ...
  Namn
  Du skall icke dräp ...
 10. Del av fysiskt verk
  Icke rum i härbärg ...
  Namn
  Icke rum i härbärg ...
  Namn
  Icke rum i härbärg ...
Ladda fler resultat (Noveller)

Sagor, samlingar (2)

 1. Beskrivning
  ... Dalom; Nu ska vi nysta; Pelle Snygg i Näsdukslösa; Är jag icke grann; Kajsas träskor; En liten historia om en leksakshäst; Anders nya ...
 2. Beskrivning
  ... men också sådana som har fallit lite i glömska men icke desto mindre tillhör sagornas kanon. En bok att njuta för både vuxna ...

Sagor (1)

 1. Del av fysiskt verk
  Gömt är icke glöm ...
  Namn
  Gömt är icke glöm ...
  Namn
  Gömt är icke glöm ...

Tecknade serier, album (7)

 1. ämnesord eller beskrivande nyckelord
  icke-verbal kommunikation
 2. Beskrivning
  ... han upplever omkring sig. Han driver både med romsk och icke-romsk uppfattning om vad som är rätt eller fel. Bengt och Ulf träffa ...
 3. Beskrivning
  ... i Malmö, och nu är den ljusnande framtiden hennes. Icke så. Det glada yuppie-talet är över, nu brister allt fler ...
 4. Beskrivning
  Sverige började, som första icke engelskspråkiga land, ge ut MAD redan 1960. Med den ständige idéspru ...
 5. ämnen och teman
  icke-verbal kommunikation
 6. Beskrivning
  ... Sagan om det glömda kriget. Fångenskap hos Skanjerna, ett icke-mänskligt skogsfolk. Alla tvingas att kämpa för sin överlevnad och ...
 7. Beskrivning
  ... tillgängliga på engelska, och som borde kunna tilltala ickemangaläsare utan att för denskull vara överdrivet svåra eller ...

Bilderböcker (2)

 1. Beskrivning
  ... genomsyras denna bilderbok, i det lilla formatet, av ett icke-traditionellt genusperspektiv./.../De variationsrika och uttrycksfulla ...
 2. Beskrivning
  ... i kris att ha en någorlunda normal vardag. Huset ägs av en icke vinstdrivande stiftelse och driften finansieras genom landstingsbidrag ...

Samlingsverk (fler än 10)

 1. Beskrivning
  ... Vaher: Jag söker en röst ; Han vaknar ; Är det icke ock för dig en helgdagsmorgon Ilmari Pimiä: Höstligt avsked ; Som ...
 2. Beskrivning
  ... tidskrifter och andra publikationer men som av olika skäl icke togs med 1933, dels sådana som aldrig kom att offentliggöras av henne. ...
 3. Beskrivning
  ... 402 XXIV. Hvarför kom du på ängen? s. 402 XXVI. Du går icke ensam s. 403 XXXVIII. Biumaffos krigssång s. 403 L. Verldens slut s. 404 ...
 4. Beskrivning
  ... IAKTTAGELSER (1919) FRAMTIDENS SKUGGA (1920) LANDET SOM ICKE ÄR (1925 ...
 5. Beskrivning
  ... berättelser för film" erbjuder rik läsning även för de icke filmintresserade. De medverkande författarna svarar för en väsentlig ...
 6. Beskrivning
  ... Var inte rädd att diskutera Vladimir Dudintsev: Ur Icke av bröd allenast D. Granin: Personlig åsikt Vladimir Nikonov: Längta ...
 7. Beskrivning
  ... om kejsarens gunst; de politiskt riskabla göre sig icke besvär. Undantaget är Harold Pinter.” John Pilger i ...
 8. Beskrivning
  ... Och de gjorde både intryck och avtryck. Sverige sticker ut med sin starka och folkliga litterära ådra. men i en tid där ... att det finns föreningar som vår. Vi samlar kända och icke etablerade skribenter, men föreningen är också till för alla som v ...
 9. Beskrivning
  ... är ett neutrum«), till den postuma samlingen Landet som icke är [1925], med dikterna Södergran skrev dödssjuk i TBC. Här fi ...
 10. Beskrivning
  ... har tyngdvikten denna gång lagts vid berättare från de icke arabiska länderna Turkiet, Persien och Pakistan. Trots det begränsade ...
Ladda fler resultat (Samlingsverk)

Kåserier, samlingar (2)

 1. Beskrivning
  ... annan grund än lusten att le åt det hela. De är heller icke att fatta som litteratur i egentlig mening och har inte skrivits i det ...
 2. Beskrivning
  ... är ändå 99% av alla människor totalt okända. Är alla icke-kändisar lika okända, kan man vara mer eller mindre okänd? Till och ...

Essäer, samlingar (4)

 1. Beskrivning
  ... genom boken finns en uppmaning till såväl troende som icketroende att öppna våra hjärtan för livet, döden, kärleken, ...
 2. Beskrivning
  ... Rådström och Ian McEwan. Boken är resultatet av ett icke-vinstdrivande projekt vars överskott går till Röda Kors ...
 3. Beskrivning
  ... och deras verk, en befriande litterär guide av det icke-hierarkiska slaget. Mirjam Tuominen har ingen förpliktelse mot någon ...
 4. Beskrivning
  ... litterära finrum där det tidigare inte funnits plats för icke-vita personer. (Förlaget ...

Vitsar och anekdoter (1)

 1. Textutdrag
  ... dessa rader, är en omätligt rik man, för vilken det icke skulle vara någon konst att låna var och en av sina läsare fem kron ...

Faktaböcker (9)

 1. ämnen och teman
  icke-vål ...
 2. YKL-klassifikation
  ICKE-KRISTNA RELIGIONER OCH MYTOLOGIER
 3. Beskrivning
  ... rubrikerna. Den mystiska näktergalen handlar om Istanbuls icke-muslimska minoriteter armenier, greker och judar. Efter århundraden av ...
 4. Beskrivning
  ... rasande duster och fältslag. Boken ger en förstahansbild icke endast av den glänsande djärva operationen, utan även av det modär ...
 5. ämnen och teman
  medborgarorganisationer
 6. YKL-klassifikation
  ICKE-KRISTNA RELIGIONER OCH MYTOLOGIER
 7. YKL-klassifikation
  ICKE-KRISTNA RELIGIONER OCH MYTOLOGIER
 8. YKL-klassifikation
  ICKE-KRISTNA RELIGIONER OCH MYTOLOGIER

Manuskript (1)

 1. Fysiskt verk
  Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...