Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Sökning

Sökningen söker information om verk och upphovsmän. Det finns också separata sökningar för pärmbilder, artiklar och bokhyllor.
Gå till pärmbildssökningen
Gå till artikel- och bokhyllasökningen
Trunkering sker automatiskt i textsökningen. Använd citationstecken kring sammansatta uttryck, t.ex "sinuhe egyptiern". Söresultaten grupperas enligt genre eller upphovsman, och resultatlistan visar vad träffen grundar sig på. Resultaten rankas efter antalet träffar på sökordet. Sökningen riktar sig även på sådana textdelar som beskrivningar och recensioner.

Person, författare eller annan upphovsman (fler än 10)

 1. Enckell, Rabbe
  Textutdrag
  ... tingen befinner sig varken du eller jag eller någon annan, icke kärlek, raseri, svartsjuka eller hämd. Där finns överhuvud ingenti ...
  Biografiska uppgifter
  ... Drivkraften till att nå det högsta kan för konsten icke vara annat än det konstnärliga intresset. Och denna strävan behöver icke leda till dekadens och sterilitet utan för oss till en allt sannare, ...
 2. Södergran, Edith
  Biografiska uppgifter
  ... svalnar… (1916), Vierge moderne (1916) och Landet som icke är (1925). Hennes lyrik är fortfarande idag läst i vida kretsar och ...
  Mera information på nätet
  YLE Arkivet: Landet som icke är – epokdrama om Edith Södergrans dikt och ...
 3. Virolainen, Merja
  Textutdrag
  ... bo i vassen. Rörde jag vid mig själv som vid en värld som icke är? Om, så fick en sorg som inte kan beskrivas ordet. Ur "Tjärspege ...
 4. Davidsson, Ragnvald
  Textutdrag
  ... därifrån. Det återstår väl bara att vänja sig. I en icke alltför avlägsen framtid kanske människorna tycker att igenvuxna å ...
 5. Paul, Adolf
  Biografiska uppgifter
  ... teman och att hans verk bjuder på skildringar av icke-normativ sexualitet, perversioner samt uppseendeväckande mord, t.ex. i ...
 6. Chydenius, Anders
  Mera uppgifter om författarens verk
  ... (1765, Stockholm) Välment svar, på en välment fråga: om icke förslag til ledige präste syslor, lika som de civile och militariske ...
 7. Wahlroos, Helmer J.
  Biografiska uppgifter
  ... ingick ett diktfragment av Jarl Hemmer: - Fråga icke varför hjärtat / brinner, blott det ej är kallt. / Vem du älskar - ...
 8. Boucht, Birgitta
  Biografiska uppgifter
  ... Sämsta tänkbara sällskap, blir också dagens syn på icke-produktiva individer satt under skoningslös lupp. Titeln är mångtydi ...
 9. Schoultz, Solveig von
  Biografiska uppgifter
  ... orätt och samvetsförebråelser för både begångna och icke begångna förseelser. Ansa och samvetet Boken innehåller en serie ...
 10. Xi Chuan
  Biografiska uppgifter
  ... Efter att ha varit en ledande gestalt i flera av de ickeofficiella tidskrifterna som utkom under 80-talet har han etablerat sig som ...
Ladda fler resultat (Person, författare eller annan upphovsman)

Romaner (fler än 10)

 1. Dit du icke vill
  Fysiskt verk
  Dit du icke vill
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Dit du icke vill
  Namn
  Dit du icke vill
  Namn
  Dit du icke vill
  Omslagsbild
  Dit du icke vill (1956)
  Omslagsbild
  Dit du icke vill (1980)
  Originalverk
  Dit du icke vill
 2. De ickesynliga
  Beskrivning
  ... berättelser berättas. Det är dags för historien om de ickesynliga: "Det finns en okänd människoart som lever mitt ibland oss. ...
  Fysiskt verk
  De ickesynliga
  Namn
  De ickesynliga
  Namn
  De ickesynliga
  Omslagsbild
  De ickesynliga
 3. Om icke nu, så när?
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Om icke nu, så nä ...
  Namn
  Om icke nu, så nä ...
  Fysiskt verk
  Om icke nu, så nä ...
  Omslagsbild
  Om icke nu, så nä ...
  Namn
  Om icke nu, så nä ...
 4. Om icke vetekornet
  Beskrivning
  ... starke hjälten från lägren, levde mitt ibland oss. Om icke vetekornet faller i jorden och dör så förbliver det ett ensamt ... av oss var skickad att lufta en sten mot den andre? Om icke vetekornet har ofta beskrivits som Ngugis starkaste roman - ett bondedrama ...
  Namn
  Om icke vetekornet
  Fysiskt verk
  Om icke vetekornet
  Omslagsbild
  Om icke vetekornet
  Namn
  Om icke vetekornet
 5. Icke av denna världen
  Namn
  Icke av denna världe ...
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Icke av denna världe ...
  Fysiskt verk
  Icke av denna världe ...
  Namn
  Icke av denna världe ...
  Omslagsbild
  Icke av denna världe ...
 6. Du skall icke hava lust
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Du skall icke hava lust
  Fysiskt verk
  Du skall icke hava lust
  Namn
  Du skall icke hava lust
  Namn
  Du skall icke hava lust
 7. Kärleken söker icke sitt
  Namn
  Kärleken söker icke sitt
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Kärleken söker icke sitt
  Fysiskt verk
  Kärleken söker icke sitt
  Namn
  Kärleken söker icke sitt
 8. Inled oss icke i frestelse
  Namn
  Inled oss icke i frestelse
  Fysiskt verk
  Inled oss icke i frestelse
  Originalverk
  Inled oss icke i frestelse
  Namn
  Inled oss icke i frestelse
 9. Den söker icke sitt
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Den söker icke sitt
  Namn
  Den söker icke sitt
  Fysiskt verk
  Den söker icke sitt
  Namn
  Den söker icke sitt
 10. Landet som icke är
  Namn
  Landet som icke ä ...
  Fysiskt verk
  Landet som icke ä ...
  Omslagsbild
  Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...
Ladda fler resultat (Romaner)

Diktsamlingar (fler än 10)

 1. Landet som icke är
  Namn
  Landet som icke ä ...
  Beskrivning
  ... valda dikter av Edith Södergran som fått titeln Landet som icke är. Edith Södergran (1892-1923) är en av svensk litteraturs stora ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Landet som icke ä ...
  Fysiskt verk
  Landet som icke ä ...
  Del av fysiskt verk
  Landet som icke ä ...
  Textutdrag
  LANDET SOM ICKE ÄR Jag längtar till landet som icke är, ty allting som är, är jag trött att begära. Månen berättar mig i silverne runor om landet som icke är. Landet, där all vår önskan blir underbart uppfylld, landet, d ...
  Omslagsbild
  Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...
  Originalverk
  Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...
 2. Icke Picke Pö
  Beskrivning
  Precis som titeln anger innehåller denna bok ramsan Icke picke pö och en rad andra gamla och nya välkända rim och ramsor och ...
  Fysiskt verk
  Namn
  Omslagsbild
  Namn
 3. Dikter och aforismer
  Beskrivning
  ... skugga (1920), samt den postumt utgivna Landet som icke är (1925), aforismsamlingen Brokiga iakttagelser (1919) och samtliga ...
 4. Ur öppen hand
  Beskrivning
  ... Livets väv Jul och Nyår: Förtext; Ljus i advent; Var icke rädd; Betlehemsstjärnan; I väntan på jul!; Barndomsjul; Julekväl ...
 5. Rosenaltaret
  Textutdrag
  ... ut till eder med ett glatt budskap: Guds rike börjar. Icke Kristi tynande välde, nej, högre, ljusare mänskogestalter träda ti ...
 6. Septemberlyran
  Beskrivning
  ... jag en lögnare? Vid Nietzsches grav Samlen icke guld och ädelstenar Apokalypsens genius Sorglöshet Den skönaste ...
 7. Block och öde
  Textutdrag
  Skall jag icke kunna begrava dig under Grönlands isar och fjättra dina romantiska ... en avrundad balans, granskad och godkänd av en icke alltför fördomsfull revisor, borde inge mig optimism och en berättig ...
 8. Barmark
  Beskrivning
  ... - varje rad bär ert personliga signum. Jag tverkar icke att säga Er att Er begåvning förefaller mig absolut ...
 9. År och öden
  Beskrivning
  ... 5. Och alla vi kammarsocialister; 6. Vem där? - Är det icke min gamla vän MIDSOMMARELDE ...
 10. Dikter, första samlingen
  Beskrivning
  ... Vakt ombord; Från hamnen; Vid uppbådet; Icke kärlek - endast lek; Sorg; Dödsvaka; 2. Märchen; Karel oc Marún ...
Ladda fler resultat (Diktsamlingar)

Dikter (fler än 10)

 1. Om mörkret icke låge ...
  Del av fysiskt verk
  Om mörkret icke låge .. ...
  Namn
  Om mörkret icke låge .. ...
  Textutdrag
  Om mörkret icke låge tätt över väg du har att gå, ej stjärnorna du såge i ...
  Namn
  Om mörkret icke låge .. ...
 2. Landet som icke är
  Namn
  Landet som icke ä ...
  Textutdrag
  Del av fysiskt verk
  Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...
 3. Jag rädes icke att dö
  Del av fysiskt verk
  Namn
  Textutdrag
  Jag rädes icke att dö, jag sörjer ej heller över att minnet av det, som en gång v ...
  Namn
 4. Du går icke ensam
  Namn
  Du går icke ensam
  Del av fysiskt verk
  Du går icke ensam
  Namn
  Du går icke ensam
 5. Ickekärlek
  Namn
  Ickekärle ...
  Del av fysiskt verk
  Ickekärle ...
  Namn
  Ickekärle ...
 6. Icke är verbet...
  Del av fysiskt verk
  Icke är verbet.. ...
  Namn
  Icke är verbet.. ...
  Namn
  Icke är verbet.. ...
 7. Icke ens en källa
  Del av fysiskt verk
  Icke ens en käll ...
  Namn
  Icke ens en käll ...
  Namn
  Icke ens en käll ...
 8. Samlen icke guld och ädelstenar
  Del av fysiskt verk
  Samlen icke guld och ädelstena ...
  Namn
  Samlen icke guld och ädelstena ...
  Namn
  Samlen icke guld och ädelstena ...
 9. Hemkomst
  Samlingsverk
  Landet som icke ä ...
 10. Min kärlek
  Textutdrag
  ... litet frö, och kanske det gror, ty jag tror att kärlek icke kan dö ...
Ladda fler resultat (Dikter)

Novellsamlingar (fler än 10)

 1. Det var icke verklighet
  Fysiskt verk
  Det var icke verklighet
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Det var icke verklighet
  ESampo
  Litteraturbanken: Det var icke verklighet
  Namn
  Det var icke verklighet
  Omslagsbild
  Det var icke verklighet
  Namn
  Det var icke verklighet
 2. Men icke hade kärlek
  Beskrivning
  ... glädje Rör mig inte - ett spel om att skiljas Utgång Men icke hade kärlek Ett barn dog ...
  Namn
  Men icke hade kärle ...
  Fysiskt verk
  Men icke hade kärle ...
  Namn
  Men icke hade kärle ...
  Omslagsbild
  Men icke hade kärle ...
 3. Icke brännbara sopor
  Beskrivning
  Innehåll: Icke brännbara sopor / Yoshinori Shimizu ; Vem som helst duger / Hideyuki ...
  Namn
  Icke brännbara sopo ...
  Fysiskt verk
  Icke brännbara sopo ...
  Omslagsbild
  Icke brännbara sopo ...
  Namn
  Icke brännbara sopo ...
 4. Du skall icke hava lust
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Du skall icke hava lust
  Namn
  Du skall icke hava lust
  Fysiskt verk
  Du skall icke hava lust
  Omslagsbild
  Du skall icke hava lust
  Namn
  Du skall icke hava lust
 5. Sicilianska berättelser
  Beskrivning
  ... för att rädda uttorkade jordbruksområden, han för en icke-vålds-kampanj som påminner om Gandhis, han hungerstrejkar frö att vi ...
 6. Lovart och lä
  Beskrivning
  ... formen eller på innehållet, och hans tonskalas omfång är icke synnerligen betydligt. Men tonerna är rena, omutligt rena. ---Formatet ... i Lovart och lä är visserligen litet, men de rymma icke dess mindre mycket av poesi och skämtlynne, båda af äkta slag. ---Ic ...
 7. Revolutionens rötter
  Beskrivning
  ... Sithole har inget färdig svar på frågan om våld eller icke-våld, men problemet aktualiseras och läsaren tvingas att ta ...
 8. Hermelinens död
  Beskrivning
  ... Om "Mannen som älskade skinka" heter det att han icke vill bestrida människans "fåraktighet, fäaktighet och svinaktighet". ...
 9. Den röda våren
  Beskrivning
  ... de områden, som av militärmyndigheterna förklarats vara icke tillåtna för litterär behandling. Inte desto mindre förbjöds bok ...
 10. Kyrka och jord
  Beskrivning
  ... Gud också för grabbar Det tomma skolhuset Och mörkret har icke fått makt därmed För sent Den långa resan Ett skickebud Såpbubblor Spela psalmodikon Hemkomst Goda växlare - och ...
Ladda fler resultat (Novellsamlingar)

Noveller (fler än 10)

 1. ...det fanns icke rum för dem i härbärget
  Namn
  ...det fanns icke rum för dem i härbär ...
  Fysiskt verk
  ...det fanns icke rum för dem i härbär ...
  Beskrivning
  ... och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget.» Dessa ord i Lukas evangelium har inspir ...
  Namn
  ...det fanns icke rum för dem i härbär ...
  Omslagsbild
  ...det fanns icke rum för dem i härbär ...
 2. Du skall icke hava lust
  Del av fysiskt verk
  Du skall icke hava lust
  Namn
  Du skall icke hava lust
  Samlingsverk
  Du skall icke hava lust
  Namn
  Du skall icke hava lust
 3. Icke till detta pris
  Namn
  Icke till detta pris
  Del av fysiskt verk
  Icke till detta pris
  Namn
  Icke till detta pris
 4. Sen till, att I icke förakten någon av dessa små
  Del av fysiskt verk
  Sen till, att I icke förakten någon av dessa s ...
  Namn
  Sen till, att I icke förakten någon av dessa s ...
  Namn
  Sen till, att I icke förakten någon av dessa s ...
 5. Icke rum i härbärget
  Namn
  Icke rum i härbärg ...
  Del av fysiskt verk
  Icke rum i härbärg ...
  Namn
  Icke rum i härbärg ...
 6. Tag icke bort löjet
  Namn
  Tag icke bort löje ...
  Del av fysiskt verk
  Tag icke bort löje ...
  Namn
  Tag icke bort löje ...
 7. Du skall icke dräpa
  Del av fysiskt verk
  Du skall icke dräp ...
  Namn
  Du skall icke dräp ...
  Namn
  Du skall icke dräp ...
 8. Namn
  "Vattnet verkar det visserligen icke---"
  Del av fysiskt verk
  "Vattnet verkar det visserligen icke---"
  Namn
  "Vattnet verkar det visserligen icke---"
 9. Stämmer icke
  Del av fysiskt verk
  Stämmer icke
  Namn
  Stämmer icke
  Namn
  Stämmer icke
 10. Du skall icke dräpa
  Del av fysiskt verk
  Du skall icke dräp ...
  Namn
  Du skall icke dräp ...
  Namn
  Du skall icke dräp ...
Ladda fler resultat (Noveller)

Sagor, samlingar (1)

 1. Sagotid
  Beskrivning
  ... Dalom; Nu ska vi nysta; Pelle Snygg i Näsdukslösa; Är jag icke grann; Kajsas träskor; En liten historia om en leksakshäst; Anders nya ...

Sagor (1)

 1. Gömt är icke glömt
  Del av fysiskt verk
  Gömt är icke glöm ...
  Namn
  Gömt är icke glöm ...
  Namn
  Gömt är icke glöm ...

Tecknade serier, album (6)

 1. Bakro har rom i blodet
  Beskrivning
  ... han upplever omkring sig. Han driver både med romsk och icke-romsk uppfattning om vad som är rätt eller fel. Bengt och Ulf träffa ...
 2. Mad
  Beskrivning
  Sverige började, som första icke engelskspråkiga land, ge ut MAD redan 1960. Med den ständige idéspru ...
 3. Emanons minnen
  Beskrivning
  ... tillgängliga på engelska, och som borde kunna tilltala ickemangaläsare utan att för denskull vara överdrivet svåra eller ...
 4. Hitlerin poika
  ämnesord eller beskrivande nyckelord
  icke-verbal kommunikation
 5. Skuggorna i Svartalvhem
  Beskrivning
  ... Sagan om det glömda kriget. Fångenskap hos Skanjerna, ett icke-mänskligt skogsfolk. Alla tvingas att kämpa för sin överlevnad och ...
 6. That way
  ämnen och teman
  icke-verbal kommunikation

Bilderböcker (2)

 1. Cirkus Bestivus
  Beskrivning
  ... genomsyras denna bilderbok, i det lilla formatet, av ett icke-traditionellt genusperspektiv./.../De variationsrika och uttrycksfulla ...
 2. Hjältar och hjärtan
  Beskrivning
  ... i kris att ha en någorlunda normal vardag. Huset ägs av en icke vinstdrivande stiftelse och driften finansieras genom landstingsbidrag ...

Samlingsverk (fler än 10)

 1. Dikter och aforismer
  Beskrivning
  ... av Elmer Diktonius utgivna postuma diktsamlingen Landet som icke är (1925) samt slutligen alla de bevarade dikter och aforismer som inte ...
 2. Moderna österländska berättare
  Beskrivning
  ... har tyngdvikten denna gång lagts vid berättare från de icke arabiska länderna Turkiet, Persien och Pakistan. Trots det begränsade ...
 3. Frihetens språk
  Beskrivning
  ... om kejsarens gunst; de politiskt riskabla göre sig icke besvär. Undantaget är Harold Pinter.” John Pilger i ...
 4. Från skilda tider 1
  Beskrivning
  ... tidskrifter och andra publikationer men som av olika skäl icke togs med 1933, dels sådana som aldrig kom att offentliggöras av henne. ...
 5. Rebeller i Moskva
  Beskrivning
  ... Var inte rädd att diskutera Vladimir Dudintsev: Ur Icke av bröd allenast D. Granin: Personlig åsikt Vladimir Nikonov: Längta ...
 6. Litteraturens klassiker i urval : 15 : Svensk romantik
  Beskrivning
  ... 402 XXIV. Hvarför kom du på ängen? s. 402 XXVI. Du går icke ensam s. 403 XXXVIII. Biumaffos krigssång s. 403 L. Verldens slut s. 404 ...
 7. Vargbruden
  Beskrivning
  ... för sig. Det aristokratiska draget i hennes konst bottnar icke blott i att hon i fråga om motivval alltmer definitivt vänt sig till d ...
 8. Det arbetande folket
  Beskrivning
  ... Och de gjorde både intryck och avtryck. Sverige sticker ut med sin starka och folkliga litterära ådra. men i en tid där ... att det finns föreningar som vår. Vi samlar kända och icke etablerade skribenter, men föreningen är också till för alla som v ...
 9. 20 berättelser för film
  Beskrivning
  ... berättelser för film" erbjuder rik läsning även för de icke filmintresserade. De medverkande författarna svarar för en väsentlig ...
 10. Landkänning
  Beskrivning
  ... seglaren som med kraftig hand håller i rorkulten, som icke girar, men håller rak kurs utan fruktan. Då skrattar havet i lovart av ...
Ladda fler resultat (Samlingsverk)

Kåserier, samlingar (2)

 1. Friherrinnan Saimi Karlsson och andra "sanna berättelser ur livet"
  Beskrivning
  ... annan grund än lusten att le åt det hela. De är heller icke att fatta som litteratur i egentlig mening och har inte skrivits i det ...
 2. Vad gör alla superokända människor hela dagarna?
  Beskrivning
  ... är ändå 99% av alla människor totalt okända. Är alla icke-kändisar lika okända, kan man vara mer eller mindre okänd? Till och ...

Essäer, samlingar (2)

 1. Bruna flickor
  Beskrivning
  ... litterära finrum där det tidigare inte funnits plats för icke-vita personer. (Förlaget ...
 2. Mitt hjärta står öppet
  Beskrivning
  ... genom boken finns en uppmaning till såväl troende som icketroende att öppna våra hjärtan för livet, döden, kärleken, ...

Vitsar och anekdoter (1)

 1. Fakirens lilla lila
  Textutdrag
  ... dessa rader, är en omätligt rik man, för vilken det icke skulle vara någon konst att låna var och en av sina läsare fem kron ...

Faktaböcker (6)

 1. Taivaallinen suurperhe
  YKL-klassifikation
  ICKE-KRISTNA RELIGIONER OCH MYTOLOGIER
 2. Veden valtiaat
  YKL-klassifikation
  ICKE-KRISTNA RELIGIONER OCH MYTOLOGIER
 3. Mahatma!
  ämnen och teman
  icke-vål ...
 4. Faktat tiskiin!
  ämnen och teman
  medborgarorganisationer
 5. Den mystiska näktergalen
  Beskrivning
  ... rubrikerna. Den mystiska näktergalen handlar om Istanbuls icke-muslimska minoriteter armenier, greker och judar. Efter århundraden av ...
 6. Kuka keksi haarukan – Arkiesineiden ihmeellinen historia

Manuskript (1)

 1. Landet som icke är
  Namn
  Landet som icke ä ...
  Fysiskt verk
  Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...