Letar du efter något att läsa? Hitta intressanta författare, böcker och nya läsupplevelser på Boksampo.fi.

Sökning

Sökningen söker information om verk och upphovsmän. Det finns också separata sökningar för pärmbilder, artiklar och bokhyllor.
Gå till pärmbildssökningen
Gå till artikel- och bokhyllesökningen
Trunkering sker automatiskt i textsökningen. Använd citationstecken kring sammansatta uttryck, t.ex "sinuhe egyptiern". Söresultaten grupperas enligt genre eller upphovsman, och resultatlistan visar vad träffen grundar sig på. Resultaten rankas efter antalet träffar på sökordet. Sökningen riktar sig även på sådana textdelar som beskrivningar och recensioner.

Person, författare eller annan upphovsman (fler än 10)

 1. Mera information på nätet
  YLE Arkivet: Landet som icke är – epokdrama om Edith Södergrans dikt och ...
  Biografiska uppgifter
  ... svalnar… (1916), Vierge moderne (1916) och Landet som icke är (1925). Hennes lyrik är fortfarande idag läst i vida kretsar och ...
 2. Textutdrag
  ... tingen befinner sig varken du eller jag eller någon annan, icke kärlek, raseri, svartsjuka eller hämd. Där finns överhuvud ingenti ...
  Biografiska uppgifter
  ... Drivkraften till att nå det högsta kan för konsten icke vara annat än det konstnärliga intresset. Och denna strävan behöver icke leda till dekadens och sterilitet utan för oss till en allt sannare, ...
 3. Mera uppgifter om författarens verk
  ... (1765, Stockholm) Välment svar, på en välment fråga: om icke förslag til ledige präste syslor, lika som de civile och militariske ...
 4. Biografiska uppgifter
  ... ingick ett diktfragment av Jarl Hemmer: - Fråga icke varför hjärtat / brinner, blott det ej är kallt. / Vem du älskar - ...
 5. Mera uppgifter om författarens verk
  ... dessa skuldror (1942) Människors rike (1944) Den söker icke sitt (1953) Lågan l kvällen (1971) Hem till havet (1973) Trilogin om ...
 6. Textutdrag
  ... bo i vassen. Rörde jag vid mig själv som vid en värld som icke är? Om, så fick en sorg som inte kan beskrivas ordet. Ur "Tjärspege ...
 7. Textutdrag
  ... därifrån. Det återstår väl bara att vänja sig. I en icke alltför avlägsen framtid kanske människorna tycker att igenvuxna å ...
 8. Biografiska uppgifter
  ... omväxlande i Singapore och i Stockholms skärgård. De ickesynliga är hans första roman. (Forum Bokförl ...
 9. Biografiska uppgifter
  ... rista in: "Eftervärld, stå här på egin botn och lita icke på främmande hielp". Som en intressant period i Finlands historia ser ...
 10. Biografiska uppgifter
  ... teman och att hans verk bjuder på skildringar av icke-normativ sexualitet, perversioner samt uppseendeväckande mord, t.ex. i ...
Ladda fler resultat (Person, författare eller annan upphovsman)

Romaner (fler än 10)

 1. Namn
  Dit du icke vill
  Fysiskt verk
  Dit du icke vill
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Dit du icke vill
  Omslagsbild
  Dit du icke vill (1956)
  Omslagsbild
  Dit du icke vill (1980)
  Namn
  Dit du icke vill
  Originalverk
  Dit du icke vill
 2. Namn
  Om icke vetekornet
  Beskrivning
  ... starke hjälten från lägren, levde mitt ibland oss. Om icke vetekornet faller i jorden och dör så förbliver det ett ensamt ... av oss var skickad att lufta en sten mot den andre? Om icke vetekornet har ofta beskrivits som Ngugis starkaste roman - ett bondedrama ...
  Fysiskt verk
  Om icke vetekornet
  Namn
  Om icke vetekornet
  Omslagsbild
  Om icke vetekornet
 3. Namn
  Icke av denna världe ...
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Icke av denna världe ...
  Fysiskt verk
  Icke av denna världe ...
  Namn
  Icke av denna världe ...
  Omslagsbild
  Icke av denna världe ...
 4. Recension i Resonerande bokkatalog
  Om icke nu, så nä ...
  Fysiskt verk
  Om icke nu, så nä ...
  Namn
  Om icke nu, så nä ...
  Omslagsbild
  Om icke nu, så nä ...
  Namn
  Om icke nu, så nä ...
 5. Namn
  De ickesynliga
  Fysiskt verk
  De ickesynliga
  Beskrivning
  ... berättelser berättas. Det är dags för historien om de ickesynliga: "Det finns en okänd människoart som lever mitt ibland oss. ...
  Namn
  De ickesynliga
  Omslagsbild
  De ickesynliga
 6. Fysiskt verk
  Icke av bröd allenas ...
  Namn
  Icke av bröd allenas ...
  Omslagsbild
  Icke av bröd allenas ...
  Namn
  Icke av bröd allenas ...
 7. Namn
  Den söker icke sitt
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Den söker icke sitt
  Fysiskt verk
  Den söker icke sitt
  Namn
  Den söker icke sitt
 8. Namn
  Du skall icke hava lust
  Fysiskt verk
  Du skall icke hava lust
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Du skall icke hava lust
  Namn
  Du skall icke hava lust
 9. Namn
  Kärleken söker icke sitt
  Fysiskt verk
  Kärleken söker icke sitt
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Kärleken söker icke sitt
  Namn
  Kärleken söker icke sitt
 10. Fysiskt verk
  Att icke hava kärle ...
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Att icke hava kärle ...
  Namn
  Att icke hava kärle ...
  Namn
  Att icke hava kärle ...
Ladda fler resultat (Romaner)

Diktsamlingar (fler än 10)

 1. Del av fysiskt verk
  Landet som icke ä ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Landet som icke ä ...
  Textutdrag
  LANDET SOM ICKE ÄR Jag längtar till landet som icke är, ty allting som är, är jag trött att begära. Månen berättar mig i silverne runor om landet som icke är. Landet, där all vår önskan blir underbart uppfylld, landet, d ...
  Beskrivning
  ... valda dikter av Edith Södergran som fått titeln Landet som icke är. Edith Södergran (1892-1923) är en av svensk litteraturs stora ...
  Fysiskt verk
  Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...
  Originalverk
  Landet som icke ä ...
  Omslagsbild
  Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...
 2. Namn
  Beskrivning
  Precis som titeln anger innehåller denna bok ramsan Icke picke pö och en rad andra gamla och nya välkända rim och ramsor och ...
  Fysiskt verk
  Omslagsbild
  Namn
 3. Textutdrag
  Skall jag icke kunna begrava dig under Grönlands isar och fjättra dina romantiska ... en avrundad balans, granskad och godkänd av en icke alltför fördomsfull revisor, borde inge mig optimism och en berättig ...
 4. Beskrivning
  ... Vakt ombord; Från hamnen; Vid uppbådet; Icke kärlek - endast lek; Sorg; Dödsvaka; 2. Märchen; Karel oc Marún ...
 5. Textutdrag
  ... ut till eder med ett glatt budskap: Guds rike börjar. Icke Kristi tynande välde, nej, högre, ljusare mänskogestalter träda ti ...
 6. Beskrivning
  ... slags poetiska tablåer. Några av dikterna, som ”Du går icke ensam” och ”Den lyssnande Maria” har blivit berömda, men de ...
 7. Beskrivning
  ... brinner - Engång var det - Vara människa är icke - Som vid solnedgång - Svävande, bävande, trevande ljude ...
 8. Beskrivning
  ... debuten Dikter (1916) till den postumt utgivna Landet som icke är (1926). Ur Dagen svalnar...: Du sökte en blomma och fann en ...
 9. Beskrivning
  ... 402 XXIV. Hvarför kom du på ängen? s. 402 XXVI. Du går icke ensam s. 403 XXXVIII. Biumaffos krigssång s. 403 L. Verldens slut s. 404 ...
 10. Beskrivning
  ... 5. Och alla vi kammarsocialister; 6. Vem där? - Är det icke min gamla vän MIDSOMMARELDE ...
Ladda fler resultat (Diktsamlingar)

Dikter (fler än 10)

 1. Namn
  Landet som icke ä ...
  Textutdrag
  Del av fysiskt verk
  Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...
 2. Del av fysiskt verk
  Textutdrag
  Jag rädes icke att dö, jag sörjer ej heller över att minnet av det, som en gång v ...
  Namn
  Namn
 3. Del av fysiskt verk
  Om mörkret icke låge .. ...
  Namn
  Om mörkret icke låge .. ...
  Textutdrag
  Om mörkret icke låge tätt över väg du har att gå, ej stjärnorna du såge i ...
  Namn
  Om mörkret icke låge .. ...
 4. Namn
  Samlen icke guld och ädelstena ...
  Del av fysiskt verk
  Samlen icke guld och ädelstena ...
  Namn
  Samlen icke guld och ädelstena ...
 5. Del av fysiskt verk
  Ickekärle ...
  Namn
  Ickekärle ...
  Namn
  Ickekärle ...
 6. Namn
  Du går icke ensam
  Del av fysiskt verk
  Du går icke ensam
  Namn
  Du går icke ensam
 7. Namn
  Icke ens en käll ...
  Del av fysiskt verk
  Icke ens en käll ...
  Namn
  Icke ens en käll ...
 8. Namn
  Icke är verbet.. ...
  Del av fysiskt verk
  Icke är verbet.. ...
  Namn
  Icke är verbet.. ...
 9. Textutdrag
  Tomma glas i gott kalas värden icke hedra. Därför fyller jag mitt glas: bröder, fyllen edra. Fulla glas ...
 10. Textutdrag
  Du älskar icke den döda sjö och icke den tröga älv, du älskar, o Gud, det mäktiga hav, ty du är kraft ... vänd till den tama vind; du andas i stormens brus. Du vill icke aska, men flammande eld, ty du är världens ljus ...
Ladda fler resultat (Dikter)

Novellsamlingar (fler än 10)

 1. ESampo
  Litteraturbanken: Det var icke verklighet
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Det var icke verklighet
  Fysiskt verk
  Det var icke verklighet
  Namn
  Det var icke verklighet
  Namn
  Det var icke verklighet
  Omslagsbild
  Det var icke verklighet
 2. Fysiskt verk
  Du skall icke hava lust
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Du skall icke hava lust
  Namn
  Du skall icke hava lust
  Namn
  Du skall icke hava lust
  Omslagsbild
  Du skall icke hava lust
 3. Beskrivning
  Innehåll: Icke brännbara sopor / Yoshinori Shimizu ; Vem som helst duger / Hideyuki ...
  Namn
  Icke brännbara sopo ...
  Fysiskt verk
  Icke brännbara sopo ...
  Namn
  Icke brännbara sopo ...
  Omslagsbild
  Icke brännbara sopo ...
 4. Beskrivning
  ... glädje Rör mig inte - ett spel om att skiljas Utgång Men icke hade kärlek Ett barn dog ...
  Fysiskt verk
  Men icke hade kärle ...
  Namn
  Men icke hade kärle ...
  Omslagsbild
  Men icke hade kärle ...
  Namn
  Men icke hade kärle ...
 5. Beskrivning
  ... för att rädda uttorkade jordbruksområden, han för en icke-vålds-kampanj som påminner om Gandhis, han hungerstrejkar frö att vi ...
 6. Beskrivning
  ... formen eller på innehållet, och hans tonskalas omfång är icke synnerligen betydligt. Men tonerna är rena, omutligt rena. ---Formatet ... i Lovart och lä är visserligen litet, men de rymma icke dess mindre mycket av poesi och skämtlynne, båda af äkta slag. ---Ic ...
 7. Beskrivning
  ... avslöjades att den hade skrivits direkt på engelska av en icke engelsman, den danske baronessan Karen Blixen-Finexke, betraktades detta ...
 8. Beskrivning
  ... bevittnar hans möte med nordvästra Skånes sista , ännu icke bortrationaliserade ko eller med ett fiolbärande skogsrå i den ...
 9. Beskrivning
  Innehåll: Herr Betulanders affärer i Bukarest Icke en prick av lagen En gång roquefort Ett hem vid Östersjön Angåend ...
 10. Beskrivning
  ... JEEVES, f.ö. ingår ytterligare en hel volym icke tidigare översatta Jeeves-historier, FÖRTRÄFFLIGT, JEEVES!, som rä ...
Ladda fler resultat (Novellsamlingar)

Noveller (fler än 10)

 1. Beskrivning
  ... och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget.» Dessa ord i Lukas evangelium har inspir ...
  Namn
  ...det fanns icke rum för dem i härbär ...
  Fysiskt verk
  ...det fanns icke rum för dem i härbär ...
  Namn
  ...det fanns icke rum för dem i härbär ...
  Omslagsbild
  ...det fanns icke rum för dem i härbär ...
 2. Del av fysiskt verk
  Du skall icke hava lust
  Namn
  Du skall icke hava lust
  Namn
  Du skall icke hava lust
  Samlingsverk
  Du skall icke hava lust
 3. Del av fysiskt verk
  Sen till, att I icke förakten någon av dessa s ...
  Namn
  Sen till, att I icke förakten någon av dessa s ...
  Namn
  Sen till, att I icke förakten någon av dessa s ...
 4. Del av fysiskt verk
  Icke till detta pris
  Namn
  Icke till detta pris
  Namn
  Icke till detta pris
 5. Namn
  "Vattnet verkar det visserligen icke---"
  Del av fysiskt verk
  "Vattnet verkar det visserligen icke---"
  Namn
  "Vattnet verkar det visserligen icke---"
 6. Del av fysiskt verk
  Stämmer icke
  Namn
  Stämmer icke
  Namn
  Stämmer icke
 7. Del av fysiskt verk
  Icke rum i härbärg ...
  Namn
  Icke rum i härbärg ...
  Namn
  Icke rum i härbärg ...
 8. Namn
  Tag icke bort löje ...
  Del av fysiskt verk
  Tag icke bort löje ...
  Namn
  Tag icke bort löje ...
 9. Namn
  Du skall icke dräp ...
  Del av fysiskt verk
  Du skall icke dräp ...
  Namn
  Du skall icke dräp ...
 10. Del av fysiskt verk
  Du skall icke dräp ...
  Namn
  Du skall icke dräp ...
  Namn
  Du skall icke dräp ...
Ladda fler resultat (Noveller)

Sagor, samlingar (1)

 1. Beskrivning
  ... Dalom; Nu ska vi nysta; Pelle Snygg i Näsdukslösa; Är jag icke grann; Kajsas träskor; En liten historia om en leksakshäst; Anders nya ...

Sagor (1)

 1. Del av fysiskt verk
  Gömt är icke glöm ...
  Namn
  Gömt är icke glöm ...
  Namn
  Gömt är icke glöm ...

Tecknade serier, album (6)

 1. Beskrivning
  ... tillgängliga på engelska, och som borde kunna tilltala ickemangaläsare utan att för denskull vara överdrivet svåra eller ...
 2. ämnen och teman
  icke-verbal kommunikation
 3. Beskrivning
  ... han upplever omkring sig. Han driver både med romsk och icke-romsk uppfattning om vad som är rätt eller fel. Bengt och Ulf träffa ...
 4. ämnesord eller beskrivande nyckelord
  icke-verbal kommunikation
 5. Beskrivning
  ... Sagan om det glömda kriget. Fångenskap hos Skanjerna, ett icke-mänskligt skogsfolk. Alla tvingas att kämpa för sin överlevnad och ...
 6. Beskrivning
  Sverige började, som första icke engelskspråkiga land, ge ut MAD redan 1960. Med den ständige idéspru ...

Bilderböcker (2)

 1. Beskrivning
  ... genomsyras denna bilderbok, i det lilla formatet, av ett icke-traditionellt genusperspektiv./.../De variationsrika och uttrycksfulla ...
 2. Beskrivning
  ... i kris att ha en någorlunda normal vardag. Huset ägs av en icke vinstdrivande stiftelse och driften finansieras genom landstingsbidrag ...

Samlingsverk (fler än 10)

 1. Beskrivning
  ... seglaren som med kraftig hand håller i rorkulten, som icke girar, men håller rak kurs utan fruktan. Då skrattar havet i lovart av ...
 2. Beskrivning
  ... Och de gjorde både intryck och avtryck. Sverige sticker ut med sin starka och folkliga litterära ådra. men i en tid där ... att det finns föreningar som vår. Vi samlar kända och icke etablerade skribenter, men föreningen är också till för alla som v ...
 3. Beskrivning
  ... Var inte rädd att diskutera Vladimir Dudintsev: Ur Icke av bröd allenast D. Granin: Personlig åsikt Vladimir Nikonov: Längta ...
 4. Beskrivning
  ... 402 XXIV. Hvarför kom du på ängen? s. 402 XXVI. Du går icke ensam s. 403 XXXVIII. Biumaffos krigssång s. 403 L. Verldens slut s. 404 ...
 5. Beskrivning
  ... av Elmer Diktonius utgivna postuma diktsamlingen Landet som icke är (1925) samt slutligen alla de bevarade dikter och aforismer som inte ...
 6. Beskrivning
  ... har tyngdvikten denna gång lagts vid berättare från de icke arabiska länderna Turkiet, Persien och Pakistan. Trots det begränsade ...
 7. Beskrivning
  ... berättelser för film" erbjuder rik läsning även för de icke filmintresserade. De medverkande författarna svarar för en väsentlig ...
 8. Beskrivning
  ... - Vår och asura Vår och asura, samling Vår och asura [icke sammanställda dikter] Under sjukdo ...
 9. Beskrivning
  ... vid Rödbergsgatan 1935) Anna Bondenstam: Lördagskväll (Icke tryckt förut) Margit Niininen: En furstinna (Ensamma ansikten ...
 10. Beskrivning
  ... tidskrifter och andra publikationer men som av olika skäl icke togs med 1933, dels sådana som aldrig kom att offentliggöras av henne. ...
Ladda fler resultat (Samlingsverk)

Kåserier, samlingar (2)

 1. Beskrivning
  ... annan grund än lusten att le åt det hela. De är heller icke att fatta som litteratur i egentlig mening och har inte skrivits i det ...
 2. Beskrivning
  ... är ändå 99% av alla människor totalt okända. Är alla icke-kändisar lika okända, kan man vara mer eller mindre okänd? Till och ...

Essäer, samlingar (2)

 1. Beskrivning
  ... litterära finrum där det tidigare inte funnits plats för icke-vita personer. (Förlaget ...
 2. Beskrivning
  ... genom boken finns en uppmaning till såväl troende som icketroende att öppna våra hjärtan för livet, döden, kärleken, ...

Vitsar och anekdoter (1)

 1. Textutdrag
  ... dessa rader, är en omätligt rik man, för vilken det icke skulle vara någon konst att låna var och en av sina läsare fem kron ...

Faktaböcker (7)

 1. YKL-klassifikation
  ICKE-KRISTNA RELIGIONER OCH MYTOLOGIER
 2. ämnen och teman
  icke-vål ...
 3. ämnen och teman
  medborgarorganisationer
 4. YKL-klassifikation
  ICKE-KRISTNA RELIGIONER OCH MYTOLOGIER
 5. Beskrivning
  ... rubrikerna. Den mystiska näktergalen handlar om Istanbuls icke-muslimska minoriteter armenier, greker och judar. Efter århundraden av ...
 6. YKL-klassifikation
  ICKE-KRISTNA RELIGIONER OCH MYTOLOGIER

Manuskript (1)

 1. Namn
  Landet som icke ä ...
  Fysiskt verk
  Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...