Sökning

Person, författare eller annan upphovsman (fler än 10)

 1. Textutdrag
  ... tingen befinner sig varken du eller jag eller någon annan, icke kärlek, raseri, svartsjuka eller hämd. Där finns överhuvud ingenti ...
  Biografiska uppgifter
  ... Drivkraften till att nå det högsta kan för konsten icke vara annat än det konstnärliga intresset. Och denna strävan behöver icke leda till dekadens och sterilitet utan för oss till en allt sannare, ...
 2. Biografiska uppgifter
  ... svalnar… (1916), Vierge moderne (1916) och Landet som icke är (1925). Hennes lyrik är fortfarande idag läst i vida kretsar och ...
  Mera information på nätet
  YLE Arkivet: Landet som icke är – epokdrama om Edith Södergrans dikt och ...
 3. Biografiska uppgifter
  ... orätt och samvetsförebråelser för både begångna och icke begångna förseelser. Ansa och samvetet Boken innehåller en serie ...
 4. Textutdrag
  ... bo i vassen. Rörde jag vid mig själv som vid en värld som icke är? Om, så fick en sorg som inte kan beskrivas ordet. Ur "Tjärspege ...
 5. Mera uppgifter om författarens verk
  ... dessa skuldror (1942) Människors rike (1944) Den söker icke sitt (1953) Lågan l kvällen (1971) Hem till havet (1973) Trilogin om ...
 6. Biografiska uppgifter
  ... Sämsta tänkbara sällskap, blir också dagens syn på icke-produktiva individer satt under skoningslös lupp. Titeln är mångtydi ...
 7. Biografiska uppgifter
  ... Efter att ha varit en ledande gestalt i flera av de ickeofficiella tidskrifterna som utkom under 80-talet har han etablerat sig som ...
 8. Textutdrag
  ... därifrån. Det återstår väl bara att vänja sig. I en icke alltför avlägsen framtid kanske människorna tycker att igenvuxna å ...
 9. Biografiska uppgifter
  ... hans romaner, däribland debuten Upp genom mörkret samt Om icke vetekornet och En blomma av blod, ger en bild av kikuyufolkets historia ...
 10. Biografiska uppgifter
  ... rista in: "Eftervärld, stå här på egin botn och lita icke på främmande hielp". Som en intressant period i Finlands historia ser ...
Ladda fler resultat (Person, författare eller annan upphovsman)

Romaner (fler än 10)

 1. Namn
  Dit du icke vill
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Dit du icke vill
  Fysiskt verk
  Dit du icke vill
  Omslagsbild
  Dit du icke vill (1980)
  Omslagsbild
  Dit du icke vill (1956)
  Namn
  Dit du icke vill
  Originalverk
  Dit du icke vill
 2. Fysiskt verk
  De ickesynliga
  Beskrivning
  ... berättelser berättas. Det är dags för historien om de ickesynliga: "Det finns en okänd människoart som lever mitt ibland oss. ...
  Namn
  De ickesynliga
  Namn
  De ickesynliga
  Omslagsbild
  De ickesynliga
 3. Recension i Resonerande bokkatalog
  Att icke hava kärle ...
  Fysiskt verk
  Att icke hava kärle ...
  Namn
  Att icke hava kärle ...
  Omslagsbild
  Att icke hava kärle ...
  Namn
  Att icke hava kärle ...
 4. Fysiskt verk
  Om icke nu, så nä ...
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Om icke nu, så nä ...
  Namn
  Om icke nu, så nä ...
  Omslagsbild
  Om icke nu, så nä ...
  Namn
  Om icke nu, så nä ...
 5. Namn
  Om icke vetekornet
  Fysiskt verk
  Om icke vetekornet
  Beskrivning
  ... starke hjälten från lägren, levde mitt ibland oss. Om icke vetekornet faller i jorden och dör så förbliver det ett ensamt ... av oss var skickad att lufta en sten mot den andre? Om icke vetekornet har ofta beskrivits som Ngugis starkaste roman - ett bondedrama ...
  Omslagsbild
  Om icke vetekornet
  Namn
  Om icke vetekornet
 6. Namn
  Icke av denna världe ...
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Icke av denna världe ...
  Fysiskt verk
  Icke av denna världe ...
  Omslagsbild
  Icke av denna världe ...
  Namn
  Icke av denna världe ...
 7. Namn
  Den söker icke sitt
  Fysiskt verk
  Den söker icke sitt
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Den söker icke sitt
  Namn
  Den söker icke sitt
 8. Fysiskt verk
  Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...
  Omslagsbild
  Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...
 9. Namn
  Om icke vetekornet dö ...
  Fysiskt verk
  Om icke vetekornet dö ...
  Namn
  Om icke vetekornet dö ...
  Omslagsbild
  Om icke vetekornet dö ...
 10. Namn
  Du skall icke hava lust
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Du skall icke hava lust
  Fysiskt verk
  Du skall icke hava lust
  Namn
  Du skall icke hava lust
Ladda fler resultat (Romaner)

Diktsamlingar (fler än 10)

 1. Fysiskt verk
  Landet som icke ä ...
  Textutdrag
  LANDET SOM ICKE ÄR Jag längtar till landet som icke är, ty allting som är, är jag trött att begära. Månen berättar mig i silverne runor om landet som icke är. Landet, där all vår önskan blir underbart uppfylld, landet, d ...
  Del av fysiskt verk
  Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...
  ESampo
  Doria-Litteraturbanken: Landet som icke ä ...
  Beskrivning
  ... valda dikter av Edith Södergran som fått titeln Landet som icke är. Edith Södergran (1892-1923) är en av svensk litteraturs stora ...
  Namn
  Landet som icke ä ...
  Omslagsbild
  Landet som icke ä ...
  Originalverk
  Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...
 2. Fysiskt verk
  Namn
  Beskrivning
  Precis som titeln anger innehåller denna bok ramsan Icke picke pö och en rad andra gamla och nya välkända rim och ramsor och ...
  Omslagsbild
  Namn
 3. Beskrivning
  ... i november I-III Allhelgona Vinterstrand Klaga icke Det här att du och jag Gungan 2 Den fattiges lamm Hallonporträtt ... mor, en kväll Vidjan Tålamodet Korgen Morgon Ögonblicket Salen Ängeln Stubben Alla träd väntar fåglar Resan Handen Alltid ...
 4. Beskrivning
  ... poetiska stämma den arkaiska enkelheten hos de icke-ryska volgafolkens sånger. Resultatet är en diktning av gåtfull lyst ...
 5. ämnen och teman
  nät (icke-levande objekt)
 6. Beskrivning
  ... Den tröttes moder; Till Dig; Fattig; Är det synd?; Gå icke ifrån den du älskar; Du goda; Fången; Gud signe ditt goda hjärta; Lämna mig icke; Min sol, mitt liv, min vår; Farväl; Vi ses nog aldrig igen; Gåtan; ...
 7. Bibliotekarien rekommenderar
  Landet som icke ä ...
 8. Beskrivning
  ... debuten Dikter (1916) till den postumt utgivna Landet som icke är (1926). Ur Dagen svalnar...: Du sökte en blomma och fann en ...
 9. Beskrivning
  ... skugga (1920), samt den postumt utgivna Landet som icke är (1925), aforismsamlingen Brokiga iakttagelser (1919) och samtliga ...
 10. Beskrivning
  ... Vakt ombord; Från hamnen; Vid uppbådet; Icke kärlek - endast lek; Sorg; Dödsvaka; 2. Märchen; Karel oc Marún ...
Ladda fler resultat (Diktsamlingar)

Dikter (fler än 10)

 1. Namn
  Landet som icke ä ...
  Textutdrag
  Del av fysiskt verk
  Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...
 2. Del av fysiskt verk
  Namn
  Textutdrag
  Jag rädes icke att dö, jag sörjer ej heller över att minnet av det, som en gång v ...
  Namn
 3. Textutdrag
  Om mörkret icke låge tätt över väg du har att gå, ej stjärnorna du såge i ...
  Namn
  Om mörkret icke låge .. ...
  Del av fysiskt verk
  Om mörkret icke låge .. ...
  Namn
  Om mörkret icke låge .. ...
 4. Namn
  Icke ens en käll ...
  Del av fysiskt verk
  Icke ens en käll ...
  Namn
  Icke ens en käll ...
 5. Del av fysiskt verk
  Du går icke ensam
  Namn
  Du går icke ensam
  Namn
  Du går icke ensam
 6. Del av fysiskt verk
  Icke är verbet.. ...
  Namn
  Icke är verbet.. ...
  Namn
  Icke är verbet.. ...
 7. Namn
  Ickekärle ...
  Del av fysiskt verk
  Ickekärle ...
  Namn
  Ickekärle ...
 8. Del av fysiskt verk
  Samlen icke guld och ädelstena ...
  Namn
  Samlen icke guld och ädelstena ...
  Namn
  Samlen icke guld och ädelstena ...
 9. Textutdrag
  Du älskar icke den döda sjö och icke den tröga älv, du älskar, o Gud, det mäktiga hav, ty du är kraft ... vänd till den tama vind; du andas i stormens brus. Du vill icke aska, men flammande eld, ty du är världens ljus ...
 10. Textutdrag
  ... ej mot himlen röken från mitt offeraltares sten? Valde jag icke offret rätt, eller var det ett fel med veden ...
Ladda fler resultat (Dikter)

Novellsamlingar (fler än 10)

 1. Recension i Resonerande bokkatalog
  Det var icke verklighet
  ESampo
  Litteraturbanken: Det var icke verklighet (EPUB)
  Fysiskt verk
  Det var icke verklighet
  Namn
  Det var icke verklighet
  Namn
  Det var icke verklighet
  Omslagsbild
  Det var icke verklighet
 2. Fysiskt verk
  Du skall icke hava lust
  Recension i Resonerande bokkatalog
  Du skall icke hava lust
  Namn
  Du skall icke hava lust
  Namn
  Du skall icke hava lust
  Omslagsbild
  Du skall icke hava lust
 3. Beskrivning
  Innehåll: Icke brännbara sopor / Yoshinori Shimizu ; Vem som helst duger / Hideyuki ...
  Fysiskt verk
  Icke brännbara sopo ...
  Namn
  Icke brännbara sopo ...
  Namn
  Icke brännbara sopo ...
  Omslagsbild
  Icke brännbara sopo ...
 4. Fysiskt verk
  Men icke hade kärle ...
  Beskrivning
  ... glädje Rör mig inte - ett spel om att skiljas Utgång Men icke hade kärlek Ett barn dog ...
  Namn
  Men icke hade kärle ...
  Omslagsbild
  Men icke hade kärle ...
  Namn
  Men icke hade kärle ...
 5. Beskrivning
  ... tillsammans med hembiträdet, medan hans hustru rasar i den icke ockuperade delen av våningen. "Klinkiken" skildrar de bekymmer som kan ...
 6. Beskrivning
  Ein råsk grovan justitiemord "Nobelpriset i litteratur, en icke alldeles föraktlig summa pesetas, tilldelas varje år någon författ ...
 7. Textutdrag
  ... backe - Universitetets allmänna bibliotek. Låtom oss icke stanna vid detta spörsmål utan begynna skildringen, så kommer ...
 8. Undertitel
  berättelser, novelletter och historier, stryk det som icke önska ...
 9. Beskrivning
  ... de hyggligt belästa, får lätt något panikslaget i blicken om de ombeds nämna en enda australiensisk författare skriver Jan Arna ... nyfödd. I denna antologi finns såväl aboriginska som icke-aboriginska författare representerade. På olika sätt förhåller d ...
 10. Beskrivning
  ... för att rädda uttorkade jordbruksområden, han för en icke-vålds-kampanj som påminner om Gandhis, han hungerstrejkar frö att vi ...
Ladda fler resultat (Novellsamlingar)

Noveller (fler än 10)

 1. Fysiskt verk
  ...det fanns icke rum för dem i härbär ...
  Namn
  ...det fanns icke rum för dem i härbär ...
  Beskrivning
  ... och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget.» Dessa ord i Lukas evangelium har inspir ...
  Omslagsbild
  ...det fanns icke rum för dem i härbär ...
  Namn
  ...det fanns icke rum för dem i härbär ...
 2. Del av fysiskt verk
  Du skall icke hava lust
  Namn
  Du skall icke hava lust
  Samlingsverk
  Du skall icke hava lust
  Namn
  Du skall icke hava lust
 3. Namn
  Du skall icke dräp ...
  Del av fysiskt verk
  Du skall icke dräp ...
  Namn
  Du skall icke dräp ...
 4. Namn
  Tag icke bort löje ...
  Del av fysiskt verk
  Tag icke bort löje ...
  Namn
  Tag icke bort löje ...
 5. Del av fysiskt verk
  Icke till detta pris
  Namn
  Icke till detta pris
  Namn
  Icke till detta pris
 6. Del av fysiskt verk
  Icke rum i härbärg ...
  Namn
  Icke rum i härbärg ...
  Namn
  Icke rum i härbärg ...
 7. Namn
  Stämmer icke
  Del av fysiskt verk
  Stämmer icke
  Namn
  Stämmer icke
 8. Del av fysiskt verk
  Sen till, att I icke förakten någon av dessa s ...
  Namn
  Sen till, att I icke förakten någon av dessa s ...
  Namn
  Sen till, att I icke förakten någon av dessa s ...
 9. Del av fysiskt verk
  Du skall icke dräp ...
  Namn
  Du skall icke dräp ...
  Namn
  Du skall icke dräp ...
 10. Del av fysiskt verk
  "Vattnet verkar det visserligen icke---"
  Namn
  "Vattnet verkar det visserligen icke---"
  Namn
  "Vattnet verkar det visserligen icke---"
Ladda fler resultat (Noveller)

Sagor, samlingar (1)

 1. Beskrivning
  ... Dalom; Nu ska vi nysta; Pelle Snygg i Näsdukslösa; Är jag icke grann; Kajsas träskor; En liten historia om en leksakshäst; Anders nya ...

Sagor (1)

 1. Namn
  Gömt är icke glöm ...
  Del av fysiskt verk
  Gömt är icke glöm ...
  Namn
  Gömt är icke glöm ...

Tecknade serier, album (6)

 1. ämnen och teman
  icke-verbal kommunikation
 2. Beskrivning
  ... han upplever omkring sig. Han driver både med romsk och icke-romsk uppfattning om vad som är rätt eller fel. Bengt och Ulf träffa ...
 3. Beskrivning
  Sverige började, som första icke engelskspråkiga land, ge ut MAD redan 1960. Med den ständige idéspru ...
 4. Beskrivning
  ... tillgängliga på engelska, och som borde kunna tilltala ickemangaläsare utan att för denskull vara överdrivet svåra eller ...
 5. Beskrivning
  ... Sagan om det glömda kriget. Fångenskap hos Skanjerna, ett icke-mänskligt skogsfolk. Alla tvingas att kämpa för sin överlevnad och ...
 6. ämnesord eller beskrivande nyckelord
  icke-verbal kommunikation

Bilderböcker (2)

 1. Beskrivning
  ... i kris att ha en någorlunda normal vardag. Huset ägs av en icke vinstdrivande stiftelse och driften finansieras genom landstingsbidrag ...
 2. Beskrivning
  ... genomsyras denna bilderbok, i det lilla formatet, av ett icke-traditionellt genusperspektiv./.../De variationsrika och uttrycksfulla ...

Samlingsverk (fler än 10)

 1. Beskrivning
  ... Och de gjorde både intryck och avtryck. Sverige sticker ut med sin starka och folkliga litterära ådra. men i en tid där ... att det finns föreningar som vår. Vi samlar kända och icke etablerade skribenter, men föreningen är också till för alla som v ...
 2. Beskrivning
  ... Vaher: Jag söker en röst ; Han vaknar ; Är det icke ock för dig en helgdagsmorgon Ilmari Pimiä: Höstligt avsked ; Som ...
 3. Beskrivning
  ... tidskrifter och andra publikationer men som av olika skäl icke togs med 1933, dels sådana som aldrig kom att offentliggöras av henne. ...
 4. Beskrivning
  ... om kejsarens gunst; de politiskt riskabla göre sig icke besvär. Undantaget är Harold Pinter.” John Pilger i ...
 5. Beskrivning
  ... vid Rödbergsgatan 1935) Anna Bondenstam: Lördagskväll (Icke tryckt förut) Margit Niininen: En furstinna (Ensamma ansikten ...
 6. Beskrivning
  ... av Elmer Diktonius utgivna postuma diktsamlingen Landet som icke är (1925) samt slutligen alla de bevarade dikter och aforismer som inte ...
 7. Beskrivning
  ... s. 343 Ej däri mannens väl består s. 343 JOHN DONNE: Yvs icke, död s. 344 En föreläsning över skuggan s. 344 Soluppgången s. ...
 8. Beskrivning
  ... - Vår och asura Vår och asura, samling Vår och asura [icke sammanställda dikter] Under sjukdo ...
 9. Beskrivning
  ... har tyngdvikten denna gång lagts vid berättare från de icke arabiska länderna Turkiet, Persien och Pakistan. Trots det begränsade ...
 10. Beskrivning
  ... IAKTTAGELSER (1919) FRAMTIDENS SKUGGA (1920) LANDET SOM ICKE ÄR (1925 ...
Ladda fler resultat (Samlingsverk)

Kåserier, samlingar (2)

 1. Beskrivning
  ... annan grund än lusten att le åt det hela. De är heller icke att fatta som litteratur i egentlig mening och har inte skrivits i det ...
 2. Beskrivning
  ... är ändå 99% av alla människor totalt okända. Är alla icke-kändisar lika okända, kan man vara mer eller mindre okänd? Till och ...

Essäer, samlingar (3)

 1. Beskrivning
  ... och deras verk, en befriande litterär guide av det icke-hierarkiska slaget. Mirjam Tuominen har ingen förpliktelse mot någon ...
 2. Beskrivning
  ... litterära finrum där det tidigare inte funnits plats för icke-vita personer. (Förlaget ...
 3. Beskrivning
  ... genom boken finns en uppmaning till såväl troende som icketroende att öppna våra hjärtan för livet, döden, kärleken, ...

Vitsar och anekdoter (1)

 1. Textutdrag
  ... dessa rader, är en omätligt rik man, för vilken det icke skulle vara någon konst att låna var och en av sina läsare fem kron ...

Faktaböcker (8)

 1. Beskrivning
  ... rasande duster och fältslag. Boken ger en förstahansbild icke endast av den glänsande djärva operationen, utan även av det modär ...
 2. ämnen och teman
  icke-vål ...
 3. ämnen och teman
  medborgarorganisationer
 4. YKL-klassifikation
  ICKE-KRISTNA RELIGIONER OCH MYTOLOGIER
 5. Beskrivning
  ... rubrikerna. Den mystiska näktergalen handlar om Istanbuls icke-muslimska minoriteter armenier, greker och judar. Efter århundraden av ...
 6. YKL-klassifikation
  ICKE-KRISTNA RELIGIONER OCH MYTOLOGIER
 7. YKL-klassifikation
  ICKE-KRISTNA RELIGIONER OCH MYTOLOGIER

Manuskript (1)

 1. Namn
  Landet som icke ä ...
  Fysiskt verk
  Landet som icke ä ...
  Namn
  Landet som icke ä ...